Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Resort cyfryzacji o obowiązku lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym

Resort cyfryzacji o obowiązku lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym fotolia.pl

Jak informowaliśmy tutaj, na wniosek Związku Powiatów Polskich Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zajmował się kwestią obowiązku lokalizowania kanałów technologicznych w pasie drogowym (art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych). Teraz Ministerstwo Cyfryzacji przesłało odpowiedź pisemną.

Podstawy wydania decyzji zwalniającej z obowiązku przez Ministra

ZPP apelował o to, aby uściślić podstawy do wydania decyzji i pozbawić ją uznaniowego charakteru. W odpowiedzi Ministerstwo stwierdziło, że „Obecna konstrukcja ustawowych przesłanek oraz wypracowane przez MC podejście pozwala na uwzględnienie różnych stanów faktycznych będących podstawą składanych wniosków, a tym samym na indywidualne podejście do każdego prowadzonego postępowania.”.

Spełnienie przesłanki „istnienia kanału lub linii, posiadającej wolne zasoby”

Jak wskazano w piśmie „W przypadku przesłanek istnienia w pobliżu inwestycji drogowej kanału technologicznego lub linii światłowodowej, posiadającej wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych Minister Cyfryzacji wymaga dostarczenia dokumentów identyfikujących sieć telekomunikacyjną w pobliżu inwestycji drogowej (kanał technologiczny, kanalizacja kablowa, linia światłowodowa czy miedziana). Drugim elementem niezbędnym do stwierdzenia spełnienia tych przesłanek jest potwierdzenie istnienia w kanale technologicznym lub linii światłowodowej wolnych zasobów wystarczających do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych. Tego typu informacje dostarczają zarządcom dróg właściciele istniejącej infrastruktury.”

Spełnienie przesłanki ekonomicznej lub technicznej

Według stanowiska resortu: „Do oceny spełnienia przesłanki ekonomicznej niezasadności budowy kanału technologicznego wymagane jest dostarczenie danych umożliwiających określenie przez Ministra Cyfryzacji, w jakim stopniu budowa (czy przebudowa istniejącej) infrastruktury technicznej wpłynęłaby na koszty całej inwestycji. Niezbędne w tym zakresie jest przedstawienie analizy kosztów realizacji inwestycji bez kanału technologicznego oraz z kanałem technologicznym.” Natomiast co do przesłanki technicznej „[…] wnioskodawca powinien dostarczyć argumentację oraz dokumentację potwierdzającą w jakim zakresie następuje techniczna przeszkoda w realizacji inwestycji.”

O samym rozpatrywaniu wniosków

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o tym, że przygotowuje materiały informacyjne opisujące w bardziej szczegółowy sposób procedurę rozpatrywania wniosków. Równocześnie resort zaprezentował dane dot. procedowania nad wnioskami. „Średni czas rozpatrywania wniosków o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, które wpłynęły po wprowadzeniu zmian megaustawy, tj. po 25 października 2019, kształtuje się na poziomie ok. 28 dni (tyle do dnia 21 lutego 2020 r. wynosił średni czas rozpatrywania wniosku od momentu wpływu do Ministerstwa Cyfryzacji do zakończenia postępowania). Jednocześnie Ministerstwo Cyfryzacji czyni starania, aby rozpatrywanie wniosków przebiegało rzetelnie i sprawnie. W związku z tym w dniu 10 lutego 2020 r. zatrudnione zostały 2 dodatkowe osoby na stanowiskach pracy dedykowanych rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.” – tak sytuację ze swojej perspektywy opisuje MC. Równocześnie zwraca uwagę na konieczność przesyłania przez wnioskodawców kompletnych wniosków.

Co z przebudową?

W oparciu o obecny stan prawny resort wypowiedział się następująco: „Należy zatem stwierdzić, że każde wykonywanie robót budowlanych niebędących remontem w pasie drogowym, przy braku zmiany jego granic, będzie przebudową drogi bez względu na długość przebudowywanego odcinka.”

Jaka przyszłość?

Równocześnie jednak MC nie wyklucza zmian: „Tym niemniej w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, co do zasadności budowy kanału technologicznego, jak i konieczności za każdym razem występowania do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału, w sytuacji gdy przedsięwzięcie jest znikome ze względu na jego długość czy też zakres robót budowlanych, Ministerstwo Cyfryzacji przeanalizuje zgłaszane wątpliwości również pod względem zasadności podjęcia w przyszłości interwencji legislacyjnej. Należy zauważyć, iż nowe przepisy weszły w życie w dniu 25 października 2019 r. i w tym momencie trudno jest jednoznacznie ocenić ich skutki.”

Pt., 13 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel