Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Koniec powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych?

Koniec powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych? fotolia.pl

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakłada w art. 11 ust. 3, że państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje wojewódzki inspektor sanitarny po zasięgnięciu opinii wojewody właściwego ze względu na siedzibę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowego powiatowego inspektora powiatowego i jego zastępcę powoływał i odwoływał starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Zdaniem Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego powyższa zmiana ograniczy czy nawet uniemożliwi dobór przez właściwego starostę odpowiednich kadr, z którymi starosta musi współpracować, natomiast bardzo duży wpływ na wybór uzyska wojewoda.

Zadania realizowane przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych odnoszą się do szczebla powiatowego. To na obszarze powiatu dokonywane są kontrole, pobieranie próbki czy podejmowane działania profilaktyczne. Zachodzą tutaj istotne powiązania z ustawa o samorządzie powiatowym. Sama nazwa zawiera w sobie przymiotnik „powiatowy”, co sugeruje że nawet nazwa Państwowej Inspekcji Sanitarnej  szczebla lokalnego związana jest z samorządem powiatowym.

Proponowaną zmianę należy uznać za centralizację organu jakim jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Powyższe powiązanie stanowi także wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie.

W stanowisku Konwent podtrzymuje opinię Związku Powiatów Polskich, że nawet w przypadku wdrożenia modelu administracji niezespolonej nie ma żadnych racjonalnych przesłanek do odebrania organom jednostek samorządu terytorialnego prawa do występowania z wnioskami o podjęcie działań w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego lub o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. Nie są znane przypadki, aby samorządy nadużywały tej kompetencji, a umożliwia oba szybkie reagowanie w przypadku zagrożenia zdrowia a nawet życia mieszkańców.

Senacka Komisja Zdrowia w dniu 28 stycznia 2020 r. wniosła o odrzucenie niniejszej ustawy. Głosowanie Senatu w tej sprawie zaplanowane jest na luty br.

Pt., 31 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek