Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Łódzkie – projekt Strategii Rozwoju Województwa w KWRiST

Łódzkie – projekt Strategii Rozwoju Województwa w KWRiST fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowany został projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Wyzwania rozwojowe regionu do 2030 roku

Strategia zawiera dość szczegółową część diagnostyczną. Według autorów projektu strategiczne wyzwania rozwojowe regionu do 2030 roku (jest ich aż 32!) to:

 1. Demografia;
 2. Przemysł;
 3. Rolnictwo;
 4. Sektor nowoczesnych usług;
 5. Przedsiębiorczość;
 6. Kształcenie zawodowe i ustawiczne;
 7. Szkolnictwo wyższe;
 8. Rynek pracy;
 9. Kapitał społeczny;
 10. Instytucje kultury;
 11. Zdrowie;
 12. Usługi ochrony zdrowia;
 13. Ubóstwo i wykluczenie społeczne;
 14. Integracja społeczna;
 15. Wody powierzchniowe;
 16. Zmiany klimatu;
 17. Powietrze;
 18. Urbanizacja;
 19. Dziedzictwo kulturowe;
 20. Walory przyrodnicze;
 21. Transport drogowy;
 22. Transport kolejowy;
 23. Transport lotniczy;
 24. Transport zbiorowy;
 25. Transport towarowy i usługi logistyczne;
 26. Elektroenergetyka;
 27. Sieć gazowa i ciepłownictwo;
 28. Odnawialne źródła energii;
 29. Gospodarka wodno-ściekowa;
 30. Gospodarka odpadami;
 31. Teleinformatyka;
 32. Zarządzanie rozwojem.

Cele strategiczne i operacyjne

W Strategii wyróżniono trzy cele strategiczne wraz z przypisanymi do nich celami operacyjnymi oraz cel horyzontalny. Cele strategiczne powiązane są z konkretnymi sferami.

 1. Sfera gospodarcza – Cel strategiczny: Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka. W odniesieniu do tego celu wskazano cztery cele operacyjne:
  1. Zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego;
  2. Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego;
  3. Wsparcie rozwoju MŚP i sektora rolnego;
  4. Wzmacnianie gospodarczych przewag w sektorze wytwórczym i usługowym.
 2. Sfera społeczna – Cel strategiczny: Obywatelskie społeczeństwo równych szans. Tutaj znaleźć można trzy cele operacyjne:
  1. Rozwój kapitału społecznego;
  2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców;
  3. Ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego.
 3. Sfera przestrzenna – Cel strategiczny: Atrakcyjna i dostępna przestrzeń. Przypisano do tego celu strategicznego aż sześć celów operacyjnych:
  1. Adaptacja do zmian klimatu i poprawa jakości zasobów środowiska;
  2. Ochrona i kształtowanie krajobrazu;
  3. Zwiększenie dostępności transportowej;
  4. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego;
  5. Racjonalizacja gospodarki odpadami;
  6. Zwiększenie dostępności do usług teleinformatycznych.

Natomiast celem horyzontalnym jest „Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region”.

Z projektem Strategii można zapoznać się tutaj.

Czw., 19 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel