Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Listopadowy Zespół ds. Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli

Listopadowy Zespół ds. Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli fotolia.pl

We wtorek, 26 listopada br., odbyło się listopadowe posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W trakcie posiedzenia zespół uzgodnił projekty:

  • projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza
  • projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
  • projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zostanie zaopiniowany przez plenum KWRiST ze względu na uwagę miasta Częstochowy dotyczącą przeniesienia zadań prowadzenia księgi orzeczeń lekarskich z sekretarza powiatowej komisji na pracownika średniego personelu medycznego, co może wydłużyć czas pracy komisji i spowodować niedokładne prowadzenie ksiąg. Korzystniejszym byłoby zatrudnienie kolejnego pracownika do tego zadania.

W następnej części posiedzenia poruszono tematykę finansowania Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz Służby Ochrony Lotniska w regionalnych portach lotniczych. Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej stwierdził, że to Lotniskowa SP zapewnia bezpieczeństwo a lotnisku; PSP wkracza do akcji jako drugi stopień zabezpieczenia. Pracę lotniskowych jednostek straży pożarnej regulują zapisy prawa międzynarodowego.

Port Lotniczy Bydgoszcz i Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego wskazał, że te zobowiązania ciążą również na państwie, stąd państwo winno również ponosić koszty tych służb, podobnie jak w innych krajach UE. Można by stworzyć katalog zadań minimalnych, finansowanych z budżetu centralnego. Wg przedstawicieli MSWiA za ochronę przeciwpożarową odpowiada każdy, kto włada, zarządza daną nieruchomością, a nie tylko państwo. Przeniesienie lotniskowych służb do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to nie jest dobry kierunek.

Współprzewodniczący Zespołu ze Strony Samorządowej zaznaczył, że samorządy nie będą współfinansować tego zadania, bo nie mają na to środków. Zespół zdecydował, że ta kwestia już nie będzie powracać – to dyskusja bardziej o sytuacji finansowej portów lotniczych. Jednocześnie uznał, że rozwiązań prawnych wymagają kwestie emerytalne dla strażaków pracujących poza PSP (którzy przechodzą na emeryturę po osiągnięciu wieku 65 lat).

Na zakończenie, poruszono problematykę interpretacji przepisów ustawy z 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. ZPP zaproponował pomoc w poprawie przepisów i rozstrzygnięć w organizowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Odpowiedź resortu sprawiedliwości na pismo ZPP potwierdziła istniejące zastrzeżenia co do niejasności obowiązujących przepisów.

Przedstawicielka MS powiedziała, że dyskusja na pewno się odbędzie w I kwartale 2020 r. Trwa zbieranie danych z kontroli wojewodów, które przydadzą się do dyskusji nt. zmian ustawowych (np. propozycja organizowania konkursów nie na rok, ale na 2-3 lata; problem z pomocą w przygotowaniu pism przez prawników).

MS zbierze uwagi i problemy i przedstawi je ZPP i całej stronie samorządowej i rozpocznie dyskusję.

Dyskusja i analiza odbędzie się na początku 2020 r., po zebraniu danych statystycznych związanych z raportowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej do wojewodów, które są gromadzone przez MS.

W sprawach różnych, przedstawicielka ZPP zapowiedziała złożenie wniosku o umieszczenie w porządku obrad kolejnego Zespołu kwestii regulacji prawnych dotyczących ustawy o dostępie do informacji publicznych a ustawy o RODO w samorządach na przykładzie kary nałożoną na burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Na kolejnym posiedzeniu ma się odbyć dyskusja na ten temat z przedstawicielem PUODO.

Czw., 28 Lst. 2019 1 Komentarz Dodane przez: Monika Małowiecka

Komentarze

Krzysztof
+3 # Krzysztof 2019-12-02 22:55
Przeniesienie lotniskowych jednostek straży do MSWiA to z punktu bezpieczeństwa państwa to słuszny i pożądany kierunek. Dziś średnia wieku strażaka na lotnisku to 50 lat. Proszę wskazać mi inne kraje UE, w których taka patologia ma miejsce? Przejęcie lotniskowych straży przez Państwową Straż Pożarną, co ma miejsce w wielu krajach UE spowoduje:
-obniżenie wieku strażaków /chcecie być ratowani przez 20, 30 ...czy 60 letnich strażaków/ panowie z MSWiA - zastanówcie się, i pobudzcie wyobraznię - czas reakcji na lotnisku to tylko 3 minuty/
- ujednolicenie poziomu wyszkolenia
- ujednolicenie sprzętu pożarniczego.
Pamiętajmy, że każdy pasażer płaci za swoje bezpieczeństwo, które powinno być na najwyższym poziomie, a obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, zgodnie z Konstytucją RP - spoczywa na organach państwa, w tym przypadku na funkcjonariusza ch MSWiA. Nadszedł czas aby działać, a nie tylko mówić, że jest bezpiecznie.
| | |