Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rejestracja jachtów – jest projekt rozporządzenia ws. wysokości opłat

Rejestracja jachtów – jest projekt rozporządzenia ws. wysokości opłat fotolia.pl

Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przesłał w ramach KWRiST projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. 

Kwoty

Rozporządzenie przewiduje, że za rozpatrzenie wniosku o:

  1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
  2. zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
  3. wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego;

– będzie się pobierać opłatę w wysokości 80 zł.

Za rozpatrzenie wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m proponowana wysokość opłaty wynosi 10 zł.

Natomiast a rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, czyli w przypadku jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, pobierać ma się opłatę w wysokości 40 zł. 

Uzasadnienie

Jak wskazano w uzasadnieniu, ustawodawca w ustawie o rejestracji jachtów przewidział jedynie maksymalne wysokości stawek za poszczególne czynności związane z rejestracją, w tym to, że wysokość opłat za rejestrację nie może przekroczyć 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego i ogłoszonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli ok. 260 zł, a wysokość opłat za wyciągi i odpisy z rejestru nie może przekroczyć 1% ww. kwoty, czyli ok. 26 zł.

Autorzy uzasadnienia przypomnieli o tym, że przepisy ustawy przewidują, iż opłaty za czynności administracyjne związane z rejestracją jednostek pływających stanowią odpowiednio przychód lub dochód organu rejestrującego – z zastrzeżeniem, że część opłaty w wysokości 10 zł stanowi dochód budżetu państwa. Zadania związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez starostę stanowią zadania własne powiatów, zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy. Opłaty w odpowiedniej wysokości muszą zapewnić sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków przez organy rejestrujące oraz możliwość utrzymania elektronicznej bazy danych dla potrzeb rejestracji jachtów.

Jak wskazują projektodawcy, określając wysokość opłat uwzględnili:

  1. Koszt produkcji dokumentu rejestracyjnego wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, który zgodnie z ofertą przedstawioną przez PWPW wynosi 21 zł netto, a zatem 25,83 zł brutto;
  2. Koszt wysyłki jednego pakietu dokumentów, który zgodnie z ofertą przedstawioną przez PWPW wynosi 9 zł netto, a zatem 11,07 zł brutto;
  3. Potrzebę obniżenia wysokości opłat za rejestrację o 50 %, w przypadku gdy właściciel jednostki pływającej posiada ważny dokument rejestracyjny ale przepisy ustawy obligują go do jego wymiany;
  4. Dotychczasowy koszt rejestracji jachtu w polskim związku sportowym, który wynosił od 60 zł do 375 zł, w zależności od wielkości jednostki, przy czym dla jednostki w przedziale 7-9 m – 90 zł;
  5. Nakład pracy związany z wydawaniem wyciągów i odpisów z rejestru. 

Koszt produkcji dokumentu oraz koszt wysyłki oszacowano na podstawie oferty cenowej przedstawionej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. mając na uwadze, że art. 2 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych wskazuje ten podmiot jako producenta dokumentów rejestracyjnych kategorii pierwszej, tj. dokumentów najistotniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, których wytwarzanie odbywa się w sposób uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa. Dokumenty mają być wysyłane pakietami, żeby możliwie obniżyć koszty wysyłki, które są takie same w przypadku wysyłki jednego i kilkudziesięciu dokumentów.

Pt., 22 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel