Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Egzaminy w izbach rzemieślniczych

Egzaminy w izbach rzemieślniczych fotolia.pl

Resort edukacji przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Zmiany mają usprawnić funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych. A nowelizacja wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych przepisami Prawa oświatowego.

Wśród wielu zmian autorzy przewidzieli m.in. możliwość odwołania komisji lub osoby wchodzącej w skład komisji przed upływem kadencji. Do 1 roku skrócono staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła wymagany od sekretarzy komisji (dotychczas wymagany jest dwuletni staż pracy). Dodano przepisy, których celem jest uniemożliwienie uczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej osobie karanej za umyślne przestępstwa przeciwko: życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, rodzinie i opiece; albo wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

W rozporządzeniu wprowadzono również jednakowe tj. co najmniej czteroosobowe, składy zespołów egzaminacyjnych w odniesieniu do egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego i egzaminu sprawdzającego. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami egzamin czeladniczy i egzamin sprawdzający przeprowadza zespół egzaminacyjny w składzie co najmniej czterech osób, a egzamin mistrzowski zespół w składzie co najmniej pięciu osób. Jak czytamy w uzasadnieniu, w przypadku egzaminów mistrzowskich, zwłaszcza w odniesieniu do zawodów unikatowych i rzadko występujących, izby rzemieślnicze napotykają na trudności w pozyskaniu kandydatów na członków komisji.

Zainteresowanym polecamy lekturę projektu rozporządzenia tutaj.

Projekt rozporządzenia będzie opiniowany przez zespół ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pt., 18 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża