Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z wrześniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z wrześniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

Informacja na temat Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwestia dotycząca wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku – to główne tematy dyskusji podczas posiedzenia plenarnego. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego obradowała 25 września 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina.

Fundusz Dróg Samorządowych

Na sam początek obrad przeniesiony został punkt dotyczący informacji na temat Funduszu Dróg Samorządowych.

Uwagi strony samorządowej zgłosił Marek Wójcik, ze Związku Miast Polskich. Samorządowcy chcieli bowiem uzyskać odpowiedź na pytania, dlaczego nie można było wykorzystać wszystkich środków z obiecywanych 6 miliardów złotych w tym roku. Marek Wójcik zwrócił uwagę na fakt, że środki z naboru marcowo-kwietniowego w tym roku jeszcze nie trafiły do samorządów. Rodzi to problem ich niewykorzystania, biorąc też pod uwagę fakt wzrostu płacy minimalnej od stycznia przyszłego roku.
Podjęta została też kwestia projektów, które otrzymają dofinansowanie z puli Ministra Obrony Narodowej. Strona samorządowa wystosowała propozycję, by ujawnić, jakie jednostki samorządu terytorialnego otrzymają owo dofinansowanie, gdyż nie jest to informacja wymagająca tajności.
Trzecia kwestia podjęta przez stronę samorządową dotyczyła listę projektów, które Prezes Rady Ministrów dopisał do listy z własnej puli. Marek Wójcik zwrócił również uwagę na nierówną skalę dofinansowań dla poszczególnych województw.

Strona samorządowa poprosiła o przyjrzenie się regulacjom dotyczącym Funduszu Dróg Samorządowych gdyż pierwszy nabór wskazuje, że nie spełnia on swojej roli, nie pozwala na szybkie i tanie zrealizowanie projektów, a co więcej procedura nie jest do końca transparentna. Pytania dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych złożył też  Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich.

Wątpliwości próbowała rozwiać strona rządowa – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker wyjaśnił, że zgodnie z umową, zadania jednoroczne muszą zostać wykonane w okresie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy między wojewodą a jednostką samorządu terytorialnego. Termin wykonania zadań jednorocznych nie kończy się zatem razem z końcem roku kalendarzowego. Potwierdził również, że w roku 2019 kwota Funduszu Dróg Samorządowych to 6 miliardów złotych.

Podniesienie płacy minimalnej

Tematem wywołującym wiele emocji podczas posiedzenia była wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku. Strona samorządowa zwróciła uwagę na konieczność racjonalnego wprowadzania zmian i przygotowania się na perturbacje, których niewątpliwie należy się spodziewać. Marek Wójcik wniósł o przedstawienie przez stronę rządową dokładnej analizy skutków proponowanego rozwiązania. – Te skutki są wielorakie. Dla samorządów oznaczają ogromne obciążenia finansowe, ale nie tylko – bo mają także wymiar zarządczy – mówił. – Co zrobić w przypadku personelu medycznego, gdzie w tej chwili personel pomocniczy będzie miał wyższe wynagrodzenia niż pracownicy medyczni mający styczność z pacjentem – mówię tu przede wszystkim o pielęgniarkach i położnych. A to są tylko przykłady – dodał Marek Wójcik. Strona samorządowa zwróciła również uwagę, że powyższe rozwiązanie zmusi samorządy do oszczędności na wydatkach bieżących.

Głos w dyskusji zabrał również Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich. – Papier ma to do siebie, że zniesie wszystko, łącznie z kompletnie nierealnymi założeniami. A te nierealne założenia polegają na tym, że jeśli nastąpi podniesienie płacy minimalnej, to skutki budżetowe będą związane tylko i wyłącznie z podniesieniem wynagrodzenia tych osób, które bezpośrednio tę płacę minimalną otrzymują. W rzeczywistości jest to układ o charakterze domina – mówił. Grzegorz Kubalski zwrócił też uwagę, że powyższe rozwiązanie jest de facto zniechęcaniem młodych ludzi do podnoszenia swoich kwalifikacji. – Jeżeli podnosimy pensję minimalną na najniższych poziomach całej drabinki wynagrodzeń, to my musimy automatycznie dokonać – jeśli chcemy zachować jakąkolwiek racjonalność – odpowiedniej podwyżki na poziomach wyższych. A tego państwo już absolutnie nie liczycie – mówił Grzegorz Kubalski podczas posiedzenia.
Strona samorządowa zwróciła również uwagę na to, że znaczna część podwyżki PIT-u, która miała miejsce, została już w znacznej mierze skonsumowana na inne wydatki.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 30 października 2019 roku.

Projekty z opinią pozytywną:

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole artystycznej oraz placówce artystycznej
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
 11. Propozycja kryteriów kwalifikujących do możliwości dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r., powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Na zespoły trafi:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Opinia negatywna:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.
Pt., 27 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn