Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wyroby akcyzowe - zaostrzenie przepisów

Wyroby akcyzowe - zaostrzenie przepisów fotolia.pl

9 sierpnia br. do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Ja wskazuje resort finansów, zaproponowane rozwiązania stanowią kolejny krok w kierunku pełniejszego uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie dochodów z obrotu towarami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Wprowadzane rozwiązania mają na celu wyeliminowanie nieewidencjonowanego obrotu towarami i wyrobami akcyzowymi, a przez to wzmocnienie konkurencyjności i stabilności gospodarki. Dodatkowo, przewiduje się wzrost dochodów budżetu Państwa z tytułu podatku akcyzowego poprzez zmniejszenie liczby nieprawidłowości w obrocie towarami uznawanymi za „wrażliwe”.

Instrumentami, które mają pozwolić na osiągnięcie wskazanych celów są:

  1. rozszerzenie katalogu niefinansowych organów postępowania przygotowawczego o Inspekcję Handlową oraz straże gminne (straże miejskie);
  2. przyznanie organom uprawnień do prowadzenia spraw m.in. o. paserstwo wyrobami akcyzowymi nieoznaczonymi wymaganymi znakami akcyzy oraz nieewidencjonowanie obrotu, w szczególności sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu,
  3. wprowadzenie surowszych sankcji zniechęcających do podejmowania nieuczciwych praktyk polegających na zmianie przeznaczenia wyrobu akcyzowego, w szczególności wykorzystywania oleju opałowego do napędu pojazdów samochodowych przy świadczeniu usług transportowych - w postaci obligatoryjnego kierowania pojazdu samochodowego napędzanego nieprzeznaczonym do tego paliwem na badanie techniczne w zakresie uciążliwości;

Jak wskazuje uzasadnienie projektu, straty budżetu państwa w związku z przestępczością w zakresie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi związane są z narażaniem na uszczuplenie podatku akcyzowego, podatku VAT oraz należności celnych. W 2015 r. nielegalna produkcja lub przemyt, a następnie dystrybucja wyrobów tytoniowych pozostawała – obok obrotu narkotykami – jedną z najbardziej dochodowych działalności zorganizowanych grup przestępczych. Odpowiedzialność karna grożąca za produkcję i obrót papierosami, w odróżnieniu od produkcji i handlu środkami odurzającymi, jest niewspółmiernie niska w porównaniu z osiąganymi zyskami.

Pt., 16 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka