Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Egzamin zawodowy. Zmiany w przepisach

Egzamin zawodowy. Zmiany w przepisach fotolia.pl

Resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia regulującego warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Konieczność wydania nowych przepisów wykonawczych wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego w art. 44zzzv ustawy o systemie oświaty, wprowadzonej nowelizacją z 22 listopada 2018 r. Nowe rozporządzenie ma zastąpić dotychczasowe z 18 sierpnia 2017 r.

Zmiany ustawowe wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie oświaty  na jesieni ubiegłego roku dotyczyły m.in. uregulowania sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu w terminie głównym i dodatkowym, w dniu i o godzinie wybranej przez szkołę dla poszczególnych zdających; dostosowaniu przepisów dotyczących zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego w części praktycznej, w tym z wykorzystaniem zadań egzaminacyjnych jawnych oraz określeniu wymagań jakie musi spełniać tzw. asystent techniczny i jego zadań.

Oprócz tego, w uzasadnieniu projektu odnotowano, że w projekcie nowego rozporządzenia:

  • wprowadzono możliwość wystąpienia do okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie egzaminu z wykorzystaniem wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego posiadanego przez szkołę, placówkę, centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy innego, niż określone do wykonania danego zadania spośród zadań jawnych;
  • zaproponowano zmianę liczby członków zespołu nadzorującego część pisemną egzaminu zawodowego oraz część praktyczną egzaminu zawodowego, którego rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja – przyjęto, że tak jak w egzaminie ósmoklasisty, liczba członków zespołu nadzorującego będzie zwiększana o jedną osobę, jeżeli na sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 zdających i zwiększana o jedną osobę na każdych kolejnych 25 osób;
  • zaproponowano wprowadzenie konkretnych terminów składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, tj. do 10 września dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego, a także do 7 lutego dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego, zamiast na 4 miesiące przed terminem egzaminu;
  • wprowadzono możliwość powołania do zespołu egzaminacyjnego innych nauczycieli, w tym osób posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnionych w szkole, placówce lub centrum, jeżeli nie ma możliwości powołania nauczyciela zatrudnionego w szkole.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj. Będzie on opiniowany przez zespół ds. edukacji, kultury i sportu na posiedzeniu 6 sierpnia.

Sob., 3 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża