Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół ds. Ustrojowych: zmiany granic

Zespół ds. Ustrojowych: zmiany granic fotolia.pl

17 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedmiotem obrad był projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Skrótowo podsumowując: dokonane będą tylko niekonfliktowe zmiany.

Rozporządzenie

Jeśli idzie o zmianę granic gmin, to resort spraw wewnętrznych i administracji umieścił w projekcie rozporządzenia trzy niekontrowersyjne i nieduże zmiany. Dotyczą one:

  1. Gorzowa Wielkopolskiego i gminy Santok (włączenie do Gorzowa fragmentu gminy Santok);
  2. Gminy Pątnów i gminy Wierzchlas (włączenie do gminy Pątnów fragmentu gminy Wierzchlas);
  3. Gminy miejskiej Łaziska Górne i gminy miejskiej Orzesze (włączenie do Łazisk fragmentu Orzesza).

Status miasta według projektu uzyskają: Lulutów, Piątek, Czerwińsk nad Wisłą, Klimontów. Jeśli idzie o ustalenie granic miast, tj. ich poszerzenie bez zmian granic gmin, to takowe zmiany dotkną: Małomic, Głogowa Małopolskiego oraz Szepietowa. Ostatecznie Zespół zaopiniował projekt pozytywnie z uwagami – ze względu na brak jednolitego stanowiska Strony Samorządowej. Dla przykładu: Związek Miast Polskich argumentował m.in. za uznaniem wniosku o poszerzenie Rzeszowa, czemu sprzeciwiał się Związek Gmin Wiejskich RP.

Sprawy różne

W ramach spraw różnych Związek Miast Polskich wniósł o sporządzenie przez MSWiA trzech ekspertyz, tj. dotyczących gmin obwarzankowych, powiatów otaczających miasta na prawach powiatu oraz miast, które nie uzyskały statusu miasta na prawach, choć miały taką szansę. Wiceminister Paweł Szefernaker zadeklarował, że w ciągu roku takowe ekspertyzy powstaną.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski wniósł o rozpoczęcie rozmów nt. uregulowania kwestii metropolii. MSWiA zadeklarowało, że na kanwie doświadczeń Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powoli będzie wracać do rozmów o kompleksowej metropolitalnej regulacji.

Przedstawiciel ZPP podniósł za to problem nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – ze względu na to, że w najnowszej wersji projektu (z 8 lipca 2019 r.)  ogranicza ona stowarzyszanie się przez powiaty jedynie do formy „stowarzyszenia samorządowego” – nowej formy dotyczącej jedynie wspólnego rozwoju/wspólnego wykonywania zadań publicznych. Zmiana ta jest sprzeczna z uzgodnieniem dokonanym na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST, na którym wydano pozytywną opinię wiążącą – a także uzasadnieniem do projektu. W opinii przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych i administracji kwestia ta powinna zostać pozytywnie wyjaśniona na najbliższym etapie rządowych prac pracach legislacyjnych nad projektem, czyli na Komisji Prawniczej.

Pt., 19 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel