Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lipcowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Lipcowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

15 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Obrady zdominowały projekty dwóch nowelizacji: ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Transport kolejowy, Fundusz Kolejowy

W tym przypadku wątpliwości wciąż budzi uzależnienie możliwości wystąpienia o środki na inwestycje taborowe z Funduszu Kolejowego od zrealizowania przez samorząd województwa przewozów określonych w „ministerialnym” planie transportowym. Ponadto znak zapytania stoi nad umożliwieniem realizowania przez samorząd województwa przewozów na terenie innego regionu, ograniczonym kryterium odległościowym (30 km).

Prawo o ruchu, czyli do zgody daleko

Projekt jest procedowany w iście ekspresowym tempie. Jak wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli resortu infrastruktury, projekt był równolegle do przesłania do KWRiST był przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów.

Bartłomiej Zydel z Biura ZPP na początku dyskusji podniósł w odniesieniu do projektu zastrzeżenia fundamentalne – tj. problematykę wpływu zniesienia karty pojazdu czy nalepki kontrolnej na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Jak odpowiedział jednak Wiceminister Mikołaj Wild, takowe wątki podstawowe na pewno nie są już polem do uzgodnień – kierunkowe decyzje nie są do zmiany. Ponadto przedstawiciel ZPP podnosił, że stwierdzenie z OSR mówiące o tym, iż będzie mieć miejsce „Dokonanie zmian w celu uproszczenia procedur związanych z rejestracją pojazdu” należałoby zmienić na „Obniżenie opłat”. Równocześnie podkreślił, iż jeśli już wystąpi jakiekolwiek zmniejszenie zakresu zadań, to absolutnie nieproporcjonalne do zmniejszonych wpływów z tytułu opłat. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich wielokrotnie dopytywał o przyczyny takiego tempa procedowania nad projektem. Za każdym razem pytanie spotykało się w odpowiedzi z wymowną ciszą… Agnieszka Wrońska z Urzędu m.st. Warszawy, reprezentująca równocześnie ZPP, zasygnalizowała m.in, że brak nalepki kontrolnej nie jest uproszczeniem procedur. Ponadto wskazała, iż tzw. rejestracja przez salon na podstawie kopii będzie stanowiła różnicowanie podmiotu w zależności od tego, czy podmiot zjawi się w urzędzie (oryginały), czy będzie rejestrował przez salon (kopie). Barbara Plak-Nowicka z Ministerstwa Infrastruktury stwierdziła, że po Stronie Samorządowej KWRiST jest negatywne nastawienie do zaproponowanych rozwiązań. Podkreśliła, że w jej opinii mówimy jednak o uproszczeniu procedur. Według MI w innych państwach członkowskich nie ma ani nalepki kontrolne, ani karty pojazdu. Mec. Monika Małowiecka z Biura ZPP zasygnalizowała natomiast, że w świetle informacji przekazanych przez PWPW S.A. bardzo prawdopodobny jest wzrost opłat ponoszonych na rzecz Wytwórni. W związku z tym zarówno przedstawiciele resortu cyfryzacji, jak i resortu infrastruktury zadeklarowali przeprowadzenie rozmów i przeanalizowanie tej sytuacji.

Koniec końców Ministerstwo Infrastruktury ma ponownie przeanalizować kwestię wysokości opłat ponoszonych przez klientów na rzecz starostw – i ich proporcjonalność do kosztów realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów.

Jedno posiedzenie to za mało

Ze względu na późne przesłanie części projektów, nie były one opiniowane przez Zespół. W związku z tym zwołano specjalne posiedzenie Zespołu na 24 lipca 2019 roku. To wtedy m.in. zostanie wydana – na podstawie upoważnienia KWRiST – opinia wiążąca do projektu zmian w Prawie o ruchu drogowym.

Pt., 19 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel