Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O informatyzacji w ogóle i szczególe - posiedzenie Zespołu ds. SI

O informatyzacji w ogóle i szczególe - posiedzenie Zespołu ds. SI fotolia.pl

12 lipca br. odbyło się lipcowe posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pierwszym punktem spotkania był projekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”. W toku dyskusji przedstawiciele strony samorządowej podnieśli problem koniecznej demarkacji między rządem i samorządami, dotyczący projektów z zakresu ICT realizowanych w administracji publicznej. Jest to kwestia permanentna, nadal nie rozwiązana (vide m.in. dotychczasowe warianty „linii współpracy” itp.). Przedstawiciel MC poinformował o planie utworzenia katalogu „e-usług” publicznych (o charakterze rejestru referencyjnego) jako wiarygodnego źródła informacji o projektach rządowych w tym zakresie i ich realizacji. Ten rejestr byłby dostępny (dobrowolnie) także dla zainteresowanych umieszczaniem w nim informacji o swoich projektach JST.  Dodatkowo, przedstawiciel MC zadeklarował, że przy realizowaniu przedsięwzięć z poszczególnych obszarów PZIP Strona  Samorządowa może zgłaszać chęć współpracy. Ustalono, że ważne ustalenia dot. poszczególnych projektów będą cyklicznie z pewnym wyprzedzeniem przekazywane Zespołowi ds. SI KWRiST. Ponadto pełna informacja o poszczególnych projektach dostępna jest publicznie na stronie KRMC.

W zakresie samego projektu uchwały Strona samorządowa wskazała, że JST są również podmiotami informatyzacji państwa (rozumianego jako całość, a nie – jak by można rozumieć odczytując dosłownie nazwę PZIP, w zestawieniu z jego zakresem ustaleń – jako tylko jego część rządowa) tym bardziej, że rządowe przedsięwzięcia w większości nie udadzą się bez odpowiednio wczesnej współpracy z samorządami. Tymczasem w PZIP samorządy nie są ujęte nawet w tym wymiarze, w jakim już dziś realizują zadania związane z informatyzacją. Nazwa PZIP jest myląca, bo program od początku był dedykowany tylko dla administracji rządowej. 

Strona samorządowa wskazała, że potrzebny jest dokument obejmujący w obszarze ICT całość administracji publicznej – zarówno część rządową, jak i samorządową, bowiem do tej pory nie udało się zsynchronizować przedsięwzięć podejmowanych przez obie administracje. MC zapewniło, że kontakty i współpracę ze stroną samorządową MC stara się utrzymywać w poszczególnych realizowanych projektach. Jest potrzeba zebrania w uporządkowaną całość różnych działań w zakresie związanym z cyfryzacją. W przyszłości powinien powstać dokument całościowo to ujmujący, a także w miejsce obecnej ustawy o informatyzacji – Kodeks Cyfrowy opisujący także te kwestie. Na razie MC przy poszczególnych przedsięwzięciach będzie współpracowało z JST na bieżąco w niezbędnym zakresie.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji przedstawili materiał informacyjny dot. Europejskiego identyfikatora prawodawstwa (ELI) – koncepcja wdrożenia dla aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych (filar 1 i filar 2). W trakcie dyskusji podkreślono celowość realizacji tego przedsięwzięcia, także z punktu widzenia JST, oraz poruszono kwestię terminu przygotowania słownika metadanych dla Polski na potrzeby projektu. Jak wyjaśniło MC, słownik jest budowany, częściowo wykorzystuje on słownik unijny województw (jeśli chodzi o rodzaje aktów prawnych); trwają rozmowy z Eurostatem i Komisją Europejską nt. słownika wszystkich JST w UE – na razie UE zdefiniowała słownik dla województw oraz powiatów, w tym miast na prawach powiatu. Ponieważ trzeba to zrobić jednolicie we wszystkich państwach europejskich, potrzebne są metadane dotyczące wszystkich jednostek; dla poziomu gmin na dzień dzisiejszy jeszcze ich nie ma. Jeśli nie powstanie słownik unijny, to Polska, nie czekając na rozwiązania dla całej UE, utworzy słownik gmin na własne potrzeby, wykorzystując odpowiedni rejestr referencyjny, np. TERYT (GUS).

Ostatnim omawianym projektem był projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, jednak ze względu na przesłanie projektu 23 godziny przed posiedzeniem Zespołu ustalono, że Zespół odstąpi od opiniowania. Przedstawiciel ZPP wskazał, iż niezależnie od dyskusji nad celowością i sposobem realizacji poszczególnych zapisów przedłożonego dokumentu poważnym problemem, którego rozwiązania nie zawarto w projekcie, pozostaje sprawa braku systemu rekompensaty traconych w znacznym stopniu na skutek zmian prawa przez JST dochodów bez jednoczesnych istotnych zmian skali realizowanych przez samorząd zadań. Ta sytuacja może mieć znaczenie przy opiniowaniu projektu przez KWRziST.

Śr., 17 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka