Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Porada pielęgniarska już blisko?

Porada pielęgniarska już blisko? fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Projekt rozporządzenia rozszerza zakres świadczeń realizowany przez personel pielęgniarski i położnych.

Dotychczas szczegółowe warunki realizacji świadczeń pielęgniarskich i świadczeń położnej, w tym zakres czynności i organizacja porad pielęgniarskich nie były wyodrębnione w wykazie świadczeń gwarantowanych pomimo ich realizacji. Projekt rozporządzenia reguluje te kwestie.

Zakres czynności udzielanych w ramach porady pielęgniarskiej wynika z posiadanych przez pielęgniarki i położne uprawnień zawodowych. W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarka lub położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo ma prawo samodzielnie: ordynować leki zawierające określone substancje czynne w wyłączeniem np. leków zawierających bardzo silne substancje, środków odurzających, psychotropowych itd. W tym wystawiać na te leki recepty oraz ordynować określone wyroby medyczne w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia ma prawo wystawiać skierowanie na wykonanie określonych badan diagnostycznych, w tym badan medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby w ramach samodzielnego udzielania świadczeń przez pielęgniarkę i położna porada obejmowała:

  • dobór leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych przez pielęgniarkę lub położna samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,
  • wykonanie badania profilaktycznego ukierunkowanego na wczesne wykrywanie zaburzeń funkcjonowania u osoby dorosłej po 65 roku życia z częstotliwością raz do roku.

W pierwszej kolejności wyodrębniono porady pielęgniarki/ położnej w następujących dziedzinach:

  • Chirurgia ogólna
  • Diabetologia
  • Kardiologia
  • Położnictwo i ginekologia.

Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Pt., 7 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek