Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szpitalne Oddziały Ratunkowe po nowemu?

Szpitalne Oddziały Ratunkowe po nowemu? fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Projekt zakłada kompleksowe zmiany, które mają przyczynić się do sprawniejszej i efektywniejszej obsługi pacjentów w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz ujednolicenie standardów udzielania świadczeń z tego zakresu w całej Polsce.

Osoby zgłaszające się do SOR będą pobierały z biletomatu bilet z oznaczeniem czasu przybycia i indywidualnym numerem pacjenta. Po zarejestrowaniu przez rejestratorkę pacjent zostanie poddany wstępnej segregacji.

Segregacje medyczna osób zgłaszających się do SOR prowadzona ma być według jednolitych warunków z użyciem pięciu kategorii pilności udzielonych świadczeń. Pacjenci otrzymają następujące kolory pozwalające na ich wstępna segregację:

  1. kolor czerwony – oznaczający potrzebę natychmiastowego kontaktu z lekarzem,
  2. kolor pomarańczowy oznaczający czas oczekiwania na kontakt z lejarzem do 10 minut,
  3. kolor żółty oznaczający oczekiwanie na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut,
  4. kolor zielony,
  5. kolor niebieski.

Podczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem, pacjenci SOR będą pozostawali pod opieką osób odpowiedzialnych za segregacje medyczną. W odniesieniu do osób zakwalifikowanych do kategorii zielonej bądź niebieskiej ponowna segregacja będzie przeprowadzana nie zadziej niż raz w ciągu każdej godziny oczekiwania. Osoby te będą mogły zostać skierowane do miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, o ile miejsce takie będzie znajdowało się w lokalizacji SOR. Pozostali pacjenci będą informowani o możliwości uzyskania świadczenia u świadczeniodawcy POZ.

Wprowadzony zostanie także wymóg posiadania w SOR, sprzętu na wymianę z  zespołami ratownictwa medycznego, w zakresie desek ortopedycznych z kompletem pasów, w celu usprawnienia pracy zespołów ratownictwa medycznego i zapewnienia natychmiastowego powrotu do przyjęcia kolejnego zgłoszenia, po przekazaniu pacjenta do SOR.

Ze względu na rosnący udział ratowników medycznych w strukturze zatrudnienia w SOR oraz problemy z obsadą stanowisk pielęgniarek oddziałowych, rozporządzenie umożliwia utworzenie stanowiska pielęgniarki koordynującej lub ratownika medycznego koordynującego prace innych ratowników medycznych oraz pielęgniarek, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów dotyczących wykształcenia i posiadania 5- letniego doświadczenia w SOR.

Rozporządzenie przewiduje również, ze w SOR powinien być zapewniony natychmiastowy dostęp do badania tomografii komputerowej, wraz z opisem.

Z całością rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Sob., 1 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek