Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Majowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Majowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

20 maja 2019 roku odbyło się trzecie w maju posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sprawy różne, czyli pisemność nie obowiązuje

Związek Powiatów Polskich poddał pod obrady cztery pisma w ramach spraw różnych. Na żadne z nich nie została udzielona pisemna odpowiedź – stąd też w przypadku kwestii dotyczących interpretacji konkretnych przepisów została wyrażona zdecydowana prośba o przesłanie pisemnych odpowiedzi. 

Pierwszy postulat dotyczył zmian w tzw. ustawie wiatrakowej, które miałyby zmierzać w kierunku ułatwień przy realizacji inwestycji mieszkaniowych. Przedstawiciele Ministerstwa Energii udzielili odpowiedzi z perspektywy – co zrozumiałe – branży energetycznej. Chwilę zajęło poszukiwanie resortu właściwego do udzielenia pisemnej odpowiedzi na postulaty Związku. Ostatecznie stwierdzono, że przecież to resort inwestycji i rozwoju powinien w tym zakresie się wypowiedzieć. Póki co wciąż czekamy na odpowiedź. 

Drugi postulat związany był z kwestią zarządców w zakresie infrastruktury drogowej służącej do obsługi dróg ekspresowych. Jak wiadomo infrastruktura ta została zrealizowana na wniosek i w oparciu o dokumentację, dla której inwestorem był GDDKiA. W związku z czym powstały dziesiątki kilometrów dróg (m.in. drogi dojazdowe/serwisowe, tzw. „łączniki”) urządzonych przez Generalną Dyrekcję, które nie zostały formalnie sklasyfikowane i przekazane w zarząd odpowiednim zarządcom, co jest źródłem sporów kompetencyjnych w zakresie wskazania właściwego zarządcy drogi. W opinii resortu infrastruktury problem może istnieć przede wszystkim w sytuacjach, w których następuje rozcięcie działki przez drogę; niemniej według przedstawicieli Ministerstwa sprawa nie jest bardzo poważna. 

Kolejna kwestia to wątpliwości co do interpretacji art. 11 ust. 2a i 2b ustawy o transporcie drogowym – w szczególności co do zakresu kompetencji starostów. Jak zapewnili przedstawiciele GITD, w ich opinii w sytuacji, gdy przedsiębiorca traci uprawnienia wynikające z licencji wspólnotowej, to stosujemy przepisy ustawowe (tylko i wyłącznie). Co za tym idzie, starosta jest właściwy do wszystkich spraw – także sprawdzania tego, czy określone warunki zostały spełnione. Interpretacja ta zostanie potwierdzona na piśmie. 

Ostatni wątek to konieczność przyspieszenia prac nad polityką gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Z sygnałów napływających do Związku wynika bowiem, że w ostatnim czasie liczne wnioski osób zainteresowanych nabyciem mienia należącego do Skarbu Państwa są rozpatrywane negatywnie z uwagi na to, że wojewoda nie wyraża zgody na sprzedaż. Uzasadnienie braku zgody oparte jest na argumencie mówiącym o tym, iż zasadnym jest wstrzymanie się ze zbywaniem nieruchomości do czasu sprecyzowania zasad, w oparciu o które odbywać się ma gospodarowanie tymi nieruchomościami. Jak zapewnili przedstawiciele resortu inwestycji i rozwoju, stosowny projekt zostanie przekazany do konsultacji w ciągu najbliższych dwóch miesięcy... 

W ramach spraw różnych pojawił się także wątek cen energii, którym zajmie się Komisja Wspólna – z uwagi na to, że na dzień posiedzenia Zespołu wciąż trwały rozmowy pomiędzy Ministerstwem Energii a Komisją Europejską. 

Kluczowe projekty nie do zaopiniowania

W przypadku kluczowych projektów – tj. nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zmian w Prawie budowlanym, noweli ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz nowej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego – decyzję podejmie Komisja Wspólna ze względu na to, że na dzień posiedzenia Zespołu projektodawcy nie przedstawili ostatecznych wersji projektów czy też odpowiedzi na uwagi Strony Samorządowej. Słowem: Zespół nie miał jak zaopiniować tych projektów ze względu na trwające wciąż prace robocze.

 

Pt., 31 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel