Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Echa z majowego posiedzenia zespołu ds. systemu finansów publicznych

Echa z majowego posiedzenia zespołu ds. systemu finansów publicznych fotolia.pl

W ostatni czwartek odbyło się kolejne posiedzenie zespołu ds. systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W porządku obrad znalazły się tylko dwa projekty – nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz kolejna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na trwające konsultacje publiczne nowelizację ustawy vatowskiej przesunięto na kolejne posiedzenie zespołu. Projekt zakłada zastąpienie odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej obligatoryjnie stosowanym mechanizmem podzielonej płatności. W ocenie projektodawców mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie systemowe, pozbawione wad charakterystycznych dla odwróconego obciążenia. Jego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT już w samym zarodku. Mechanizm ten uważany jest za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem. System ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich. Przypomnę, że w tej sprawie Związek Powiatów Polskich prowadzi konsultacje – ankieta dostępna jest tutaj.

W odniesieniu do nowelizacji ustawy o finansach publicznych przewidziano zasadniczo dwie grupy zmian – pierwsza dotyczy audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, w tym rozszerzenia dostępu do wykonywania tego zawodu poprzez wprowadzenie egzaminu państwowego. Druga grupa zmian dotyczy kontroli zarządczej. Główną przyczyną zmian jest usprawnienie systemu kontroli zarządczej w sektorze rządowym. Związek Powiatów Polskich do tej nowelizacji zgłosił uwagi mające na celu wyjaśnienie wątpliwości. W projekcie przewidziano m.in. wymóg aby kierownik jednostki, a w jednostkach samorządu terytorialnego odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego wyznaczał w co najmniej rocznej perspektywie cele jednostki. W odniesieniu do samorządów pojawiła się wątpliwość jak ten przepis się ma do przepisów ustrojowych, gdzie kompetencje w zakresie wyznaczania kierowników działania organu wykonawczego (w założeniu chodzi o kierunki działania jakie organ wykonawczy ma realizować w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego) należą do organu stanowiącego. Druga grupa uwag dotyczyła wątpliwości, czy aby na pewno główne zmiany w zakresie kontroli zarządczej,  w tym obowiązek tworzenia planów operacyjnych, nie będzie obejmował kierowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (przepis literalnie wyłącza jednostki samorządu terytorialnego).

W sprawach różnych strona samorządowa zwróciła się o przedstawienie przez stronę rządową na kolejnym posiedzeniu zespołu informacji w jakiej skali zmniejszyły się odliczenia VAT po stronie sektora samorządowego.  

Sob., 25 Mj. 2019 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel