Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prawo geologiczne i górnicze – podziemne trasy turystyczne i bursztyn

Prawo geologiczne i górnicze – podziemne trasy turystyczne i bursztyn fotolia.pl

Resort środowiska przygotował projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego. Zmiany są nakierowane są zasadniczo na dwie kwestie: uregulowanie funkcjonowania podziemnych tras turystycznych oraz wydobycie bursztynu.

Podziemne trasy turystyczne

Jak wskazują autorzy propozycji, projekt ma celu m.in. kompleksową nowelizację obowiązujących dotychczas regulacji odnoszących się do problematyki funkcjonowania podziemnych tras turystycznych, w tym wymagań, które muszą zostać spełnione do rozpoczęcia działalności innej niż górnicza (w szczególności turystycznej, leczniczej lub rekreacyjnej) w tego typu obiektach oraz zasad bezpieczeństwa osób przebywających na ich terenie. Przepisy prawne obowiązujące obecnie w tym zakresie traktują tego typu obiekty jak podziemne zakłady górnicze. Tym samym w opinii projektodawców są one oderwane od rzeczywistych aspektów związanych z trasami turystycznymi, które mają charakter geologiczny, a nie górniczy.

Mając powyższe na względzie przyjęto, że działalność w podziemnej trasie turystycznej powinna być uznana za odrębny rodzaj działalności regulowanej ustawą. Znajdzie to odzwierciedlenie przede wszystkim w:

  • art. 1 P.g.g. poprzez wskazanie przedmiotu regulacji ustawowej,
  • art. 6 P.g.g. poprzez wprowadzenie definicji legalnej pojęcia „podziemna trasa turystyczna”,
  • nowym rozdziale VIa P.g.g. zatytułowanym „Podziemne trasy turystyczne”.

Warto zaznaczyć, że sprawy z tego zakresu będą co do zasady leżały w zakresie kompetencji marszałka województwa.

Bursztyn

Proponowana nowelizacja rozszerza również katalog złóż kopalin objętych własnością górniczą, przysługującą Skarbowi Państwa, o których mowa w art. 10 ust. 1 P.g.g., poprzez włączenie do niego istotnego z punktu widzenia interesu publicznego bursztynu. Projektodawcy wskazują na to, że w ostatnim czasie zaobserwowano nasilenie się zjawiska nielegalnego wydobywania bursztynu ze złóż. Rosnące ceny tego surowca i duży popyt na rynkach światowych spowodowały eskalację tego zjawiska. Ochrona bursztynu wymaga według autorów rewizji dotychczasowych rozwiązań administracyjno-karnych penalizujących nielegalne wydobycie tego surowca, które w obecnym kształcie nie realizują swych funkcji. W związku z tym m.in. w celu zwiększenia funkcji prewencyjnej i represyjnej istniejących sankcji administracyjnych oraz karnych, uregulowanych w P.g.g., zaproponowano znaczne zaostrzenie dotychczasowych instrumentów odnoszących się do nielegalnego poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania bursztynu ze złóż.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Śr., 22 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel