Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Specjalny, „rezerwowy” Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Specjalny, „rezerwowy” Zespół ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

14 maja 2019 roku odbyło się specjalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedmiotem posiedzenia było wydanie wiążących opinii co do podziału rezerwy subwencji ogólnej oraz projektów będących już wcześniej przedmiotem prac Zespołu, tj.: nowelizacji Prawa wodnego oraz nowego Prawa zamówień publicznych wraz z Przepisami wprowadzającymi.

Podział rezerwy subwencji ogólnej

Resort infrastruktury wreszcie przedstawił propozycję podziału. 124 wnioski zostały w nim uwzględnione – z uwagi na ich wartość oraz kwotę rezerwy dofinansowanie wyniesie nieznacznie mniej niż poziom 50%. 10 zadań niestety nie uzyska dofinansowania – decyzja w odniesieniu do każdego z tych przypadków została przez Ministerstwo uzasadniona. Przedstawiciele resortu zwrócili przy tym uwagę na to, że z jakością wniosków z roku na roku jest w ich opinii coraz gorzej. Dla przykładu została poruszona kwestia szerokości pasa ruchu – czasem podawana jest przez wnioskodawców szerokość 7 metrów…

Ponadto przedstawiciel Ministerstwa Finansów zaproponował doprecyzowanie jeszcze w kryteriach na rok 2019 określeń „środki własne” i „środki inne” – będące w opinii resortu zmianą jedynie redakcyjną. Jak wiadomo, w zeszłym roku złożono mniej wniosków niż było środków do podziału – poziom dofinansowania wyniósł ok. 66% – co skończyło się… szczegółową kontrolą NIK w resorcie finansów. Propozycja to efekt właśnie tej kontroli.

Prawo wodne

Projekt uzyskał opinię pozytywną. Projektowany art. 552a. mówiący o tym, że w przypadku gdy pozwolenie wodnoprawe albo pozwolenie zintegrowane nie określa zakresu korzystania z wód w m3 na sekundę, ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne dokonuje się z uwzględnieniem wyrażonych w m3 na godzinę maksymalnych ilości możliwych do pobrania wód, możliwych do odprowadzania wód do wód lub możliwych do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych i przeliczonych na m3 na sekundę – wejdzie w życie z odroczeniem, a pełne jego stosowanie nastąpi od 2022 roku, co stanowi realizację wielokrotnie podnoszonych przez Stronę Samorządową (m.in. ZPP) zastrzeżeń. Ponadto projekt został zaopiniowany pozytywnie z uwagi na to, że na wniosek ZPP resort uzupełni OSR w odniesieniu do budowli piętrzących.

Zamówienia publiczne – pozytywnie, choć z ręką na pulsie

Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające PZP otrzymały opinię pozytywną. Niemniej resort przedsiębiorczości i technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych mają jeszcze rozważyć kilka węzłowych kwestii: podniesienie minimalnego progu w art. 2 ust. 2 z 50 000 zł na 60 000 złotych czy też problematykę zamówień in-house: coroczne ogłoszenia w przedmiocie spełnienia przesłanek czy też przepis art. 214 ust. 7, wedle którego jeśli reorganizacja działalności została przeprowadzona wyłącznie w celu wykazania spełniania wymaganego procentu działalności, uznaje się, że wymaganie to nie zostało spełnione. W tym ostatnim zakresie być może zostaną wprowadzone pewne wyjątki – np. związane z ważnym interesem publicznym. Ostateczne rozwiązanie przedmiotowych kwestii ma zostać zaprezentowane na czerwcowym posiedzeniu Zespołu.

Pt., 17 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel