Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wyprawka szkolna 2019: projekt rozporządzenia

Wyprawka szkolna 2019: projekt rozporządzenia fotolia.pl

Resort edukacji przedstawił do konsultacji publicznych i uzgodnienia w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Przepisy określają katalog uczniów, którym przysługuje dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz wysokość dofinansowania oraz tryb udzielenia pomocy. Ministerstwo szacuje, że w roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu "Wyprawka" otrzyma około 41,5 tys. uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomocy dotyczy podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych. W rozporządzeniu znalazły się stawki dofinansowania. Wynoszą od 225 do 445 zł dla ucznia, w zależności od grupy w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, zróżnicowanie wysokości kwot dofinansowania wynika z analizy cen podręczników i materiałów edukacyjnych dostępnych na rynku dla poszczególnych klas i ich wzrostu na kolejnych etapach edukacyjnych.

Z wnioskiem o wsparcie miałby występować rodzic (opiekun) ucznia albo uczeń pełnoletni albo nauczyciel. Są też wymienione inne przypadki. Wniosek miałby być składany do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. A następnie dyrektor szkoły przekazywałby wniosek wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, w terminie przez niego ustalonym. Wójt przekazywałby pieniądze z otrzymanej dotacji na rachunek szkoły. A w przypadku szkół prowadzonych przez inny rodzaj JST oraz inne podmioty, wójt zwracałby pieniądze do określonej wysokości na podstawie przedłożonego dowodu zakupu.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Czw., 9 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża