Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prawo geodezyjne: kary dla starostów za niewinność?

Prawo geodezyjne: kary dla starostów za niewinność? fotolia.pl

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (UD438). Z projektu na pierwszy plan wysuwają się zmiany proponowane w art. 12 i 12b Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które słusznie wywołują wielkie emocje. 

Niezwłocznie to za mało

Projektodawcy w pierwszej kolejności chcą zmodyfikować katalog prac, które podlegają zgłoszeniu do starosty, a co za tym idzie, w efekcie wykonania których przekazywane są do niego zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki tych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Jak wiadomo obecnie starosta – jak i każdy inny organ – niezwłocznie dokonuje ich weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Proponowana nowelizacja zakłada, że – tylko w odniesieniu do starosty – zostaną wprowadzone następujące ograniczenia czasowe dla przeprowadzenia weryfikacji:

  1. dla obszaru objętego zgłoszeniem prac do 1 ha, nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
  2. dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 1 ha do 10 ha, nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
  3. dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 10 ha, nie później niż w terminie 20 dni roboczych.

Terminy te mają być liczone od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu materiałów – z wyłączeniem „okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu”. 

Starosta nie dotrzymał terminu – bezwzględnie kara

Ograniczenie terminowe to niestety nie koniec, a wręcz początek kontrowersyjnych oraz szkodliwych propozycji. Wedle projektowanego przepisu art. 12b ust. 1c Prawa geodezyjnego i kartograficznego, w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa powyżej, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wymierza staroście karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. „Wymierza”, czyli jak można się słusznie domyślać: projektodawcy nie przewidują możliwości odstąpienia od wymierzenia takowej kary. 

Szukajmy realnych rozwiązań

Zdaje się, że autorzy projektu zapomnieli o tym, iż zadania z zakresu geodezji i kartografii są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej – w związku z czym remedium na przedłużające się terminy weryfikacji jest bardzo proste. Mianowicie byłoby nim zwiększenie dotacji ze strony budżetu państwa na rzecz samorządów powiatowych na realizację zadań z tego zakresu. Można tym samym powiedzieć, że zamiast podejmować działania na rzecz usprawnienia obecnie funkcjonującego systemu – m.in. poprzez zabezpieczenie należytego finansowania – proponuje się nałożenie bardzo trudnych warunków realizacji zadań na starostę, przy równoczesnym wprowadzeniu zagrożenia karą w przypadku niedotrzymania tych warunków. Karanie organu za nieterminowe działanie przy jednoczesnym braku zapewnienia mu odpowiedniego finansowania umożliwiającego dochowanie bardzo wyśrubowanych terminów jest po prostu irracjonalne. Niestety jest to tendencja ostatnio bardzo popularna – żeby tylko wspomnieć np. wątek programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, który omawialiśmy m.in. w tym tekście

Biuro Związku Powiatów Polskich do dnia 6 maja 2019 r. zbiera uwagi do omawianego projektu. Treść projektu wraz z formularzem ankiety dostępna jest tutaj.

Sob., 27 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel