Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z kwietniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z kwietniowego posiedzenia plenarnego KWRiST .

23 projekty z pozytywną opinią, cztery z negatywną i 11 odesłanych na zespoły - to bilans marcowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 17 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta poznański.

Ponadto Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

O debacie oświatowej

Na początku posiedzenia strona samorządowa przedstawiła informację na temat II Samorządowej, która odbyła się 11 kwietnia br. w Warszawie.

Marek Olszewski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP przypomniał, że debata była bardzo ważnym spotkaniem, w którym uczestniczyło ponad 300 osób. - Nie tylko bieżąca sytuacja – protest nauczycieli -  skłoniła nas do organizacji debaty. – tłumaczył. Rozmowy o polskiej edukacji trwają od dawna, i jak mówił Marek Olszewski, ich celem jest poprawa jej jakości, finansowania zadań oświatowych. – W tej chwili w wielu samorządach subwencja przestała wystarczać na wynagrodzenia dla nauczycieli, a przecież mniej więcej 80 proc. subwencji powinno być na to przeznaczone. – podawał. Oznacza to, że sytuacja się pogarsza i nie zostały wprowadzone mechanizmy, aby ją poprawić. - Chcielibyśmy oddzielić bieżącą politykę od kwestii przekształcania polskiej edukacji, poprawiania systemu polskiej edukacji, poprawiania warunków – także finansowych – w jakich samorządy wypełniają to zadanie własne w postaci prowadzenia szkół. – mówił Marek Olszewski. Debata zakończyła się sformułowaniem apelu, który na posiedzeniu plenarnym KWRiST strona samorządowa wręczyła stronie rządowej. Na temat debaty pisaliśmy tutaj. Z treścią apelu można zapoznać się tutaj.

W odpowiedzi minister Paweł Szefernaker przypomniał, że pod koniec tygodnia premier rządu wskaże jaka będzie formuła okrągłego stołu, przy którym toczyć się ma rozmowa na temat oświaty. Jak mówił, będzie prowadzona debata ponad politycznymi podziałami. Taka debata ma doprowadzić do tego, aby zmiany były akceptowalne dla wszystkich środowisk. - Naturalne jest, że do udziału zaproszeni będą przedstawicieli samorządów. O szczegółach poinformuje premier. Będzie to miejsce, gdzie postulaty apelu będą dyskutowane. – podawał minister.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski poprosił rząd o pilną rozmowę z nauczycielami. - Nie można mówić tylko o okrągłym stole, przy tak poważnym strajku, kiedy tak duża i ważna grupa zawodowa odchodzi od stanowisk pracy. Prosimy o nieprzerywanie negocjacji nawet w okresie świątecznym. – apelował.

Najem krótkotermionowy

Jacek Karnowski podniósł także problem najmu krótkoterninowego w miastach turystycznych. Samorząd Spotu został upoważniony przez Związek Miast Polskich do uczestnictwa w spotkaniu samorządów z Ministerstwem Sportu dotyczącym najmu turystycznego. Kłopotliwe są sytuacje, które mają miejsce we wszystkich miastach turystycznych – i małych, i dużych, kiedy to mieszkania np. w okresie letnim czy w weekendy zamieniają się w hostele. Dochodzi do upychania wielu osób w małych pokojach. To, jak podkreślał Jacek Karnowski, kwestia bezpieczeństwa, aby nie powtórzył się problem escaperoomów. To także spokój mieszkańców. Ale i zagadnienie natury fiskalnej, gdyż przez brak właściwej regulacji nie są płacone podatki. Prezydent mówił o tym, że miejsca najmu turystycznego powinny być traktowane jako inne obiekty turystyczne. Nie ma natomiast aktualnie przepisu, który by na to pozwalał. – To postulat apolityczny popierany np. przez wszystkich radnych miasta Sopot. – argumentował Jacek Karnowski.

Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki poinformowała, że w resorcie trwają prace nad Białą Księga Systemu Promocji Turystycznej, która obejmie także świadczenie usług hotelarskich. Powstać ma system ewidencji obiektów noclegowych, który będzie prowadzony przez samorządy. Stworzy on opcję dodawania nie tylko obiektów kategoryzowanych, ale i innych obiektów noclegowych, w tym kwater prywatnych, co zmniejszy „szarej strefy”, poprzez wzrost świadomości turystów, którzy będą wybierali sprawdzone i zarejestrowanych ofert. Minister zdradziła, że potrzebę uregulowania najmu krótkoterminowego zgłaszają różne środowiska.

Środki na drogi i ceny energii

Pełnomocnik Związku Miast Polskich ds. legislacji Marek Wójcik poprosił stronę rządową o przyspieszenie prac nad programami związanymi z modernizacją infrastruktury drogowej – Program Przebudowy Dróg Lokalnych i rezerwy w budżecie państwa. - Zależy nam, aby uruchomić inwestycje drogowe i chcemy je wykonywać tanio. – mówił i prosił ministra Pawła Szefernakera o interwencję w Kancelarii Premiera.

- Jeśli chodzi o Fundusz Dróg Lokalnych, to jest on już realizowany przez wojewodów, także cała procedura została dopełniona, łącznie z podpisem pana premiera. – odpowiedział Paweł Szefernaker.

Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild wniósł o upoważnienie zespołu ds. infrastruktury, KWRiST do wydania opinii wiążącej dotyczącej propozycji podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. Zaznaczył przy tym, że jakość składanych wniosków obniża się i konieczna jest ścisła współpraca z samorządem. Strona samorządowa zgodziła się na skierowanie propozycji na zespół.

Jan Grabkowski wspomniał także o tym, że strona samorządowa jest bardzo zaniepokojona sprawami cen energii. Marek Wójcik wniósł postulat, aby monitorować kwestie projektu rozporządzenia do ustawy prądowej na każdym posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej. Minister Szefernaker przychylił się do tej prośby.

Obsługa 500 plus

W porządku obrad posiedzenia znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (500+).

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed tłumaczył, że chodzi o poszerzenie programu od 1 lipca br. o wszystkie dzieci do 18 roku życia, łącznie z tymi które przybywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponieważ nie będzie miało znaczenia kryterium dochodowe, to skróci się procedura przyznawania świadczenia, co w ocenie rządu będzie jednoznaczne z mniejszym nakładem pracy osób rozpatrujących wnioski. Tym bardziej, że wiele z podań będzie składanych drogą elektroniczną. Jak podawał minister, oznacza to mniejsze koszty, dlatego z obecnego 1,5 proc. na obsługę programu, od lipca samorządy do końca roku otrzymają kwotę niższą, bo wynoszącą 1,2 proc. A od roku 2020 będzie to 0,85 proc.

Cieszymy się z projektu w warstwie merytorycznej, ale w finansowej odnosimy się do niego negatywnie. – mówił Marek Wójcik. Jak podawał 1,5 proc. na obsługę nie było kwotą wygórowaną. Zejścia poniżej 1,2 proc. byłoby zbyt drastyczne. Dlatego szukając kompromisu z rządem, poprosił o to, aby także w 2020 r. kwota została obniżona do 1,2 proc. Choć formalności przy przyznawaniu świadczenia ma być mniej, to otrzyma je więcej dzieci, co oznacza także konieczność wykonania wzmożonej pracy przez urzędy.

W odpowiedzi Stanisław Szwed wyjaśnił, że nie ma możliwości złożenia deklaracji, że kwoty zostaną zmienione.

Projekt został dzień przed posiedzeniem plenarnym przyjęty przez Radę Ministrów. Grzegorz Kubalski skomentował, że po raz kolejny opinia KWRiST jest traktowana jako zbędna formalność, którą można uzyskać albo przed albo po decyzji rządu.

Minister Szwed zapewnił, że harmonogram prac wymusił to, że projekt trafił na Radę Ministrów. - To nie jest lekceważenie. – mówił.

Marek Wójcik zauważył, że sprawą Rady Ministrów istnieje możliwość, aby złożyć autopoprawkę.

Projekt opiniujemy pozytywnie opiniujemy i prosimy i zmianę kwestii finansów w formie autopoprawki. – podsumował Jan Grabkowski.

Negatywnie o finansowaniu świadczeń gwarantowanych

Opinię negatywną strona samorządowa wydała trzem projektom autorstwa Ministerstwa Zdrowia: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Powodem są nie proponowane świadczenia, ale środki finansowe na ich realizację. W przypadku rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Marek Wójcik tłumaczył, że także organizacje pozarządowe zainteresowane leczeniem onkologicznym  i NFZ mają wątpliwości co do funkcjonowania. Chodzi o brak dodatkowych pieniędzy i zwiększenia stawek w ryczałcie. Jak podawał, nie zwiększy się dostępność terytorialna leczenia a wręcz można uznać, że będzie ona mniejsza.

W ocenie strony samorządowej nastąpić może bowiem wzmocnienie dużych ośrodków, które będą wykonywały kompleksowe świadczenia, a mniejsze – powiatowe będą miały ograniczone finansowanie.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko tłumaczyła, że ideą projektu jest poprawa opieki nad pacjentkami, u których zdiagnozowano raka piersi. Rozporządzenie ma gwarantować pełną koordynację procesu leczenia i dostępność świadczeń dla takich kobiet – to będzie np. rehabilitacja, rekonstrukcja piersi. To dodatkowy, kompleksowy produkt, z którym resort chce wejść od 1 października. Jak zapewniała, nie wyeliminuje podmiotów leczniczych, które w chwili obecnej realizują tego typu świadczenia. - Z reguły te świadczenia są świadczone fragmentarycznie. – dodawała. Zgodnie z tym co mówiła minister, podmioty, które będą kompleksowo świadczyły pomoc, będą otrzymywały wyższy wskaźnik niż pozostałe podmioty, które nie spełniają idei kompleksowości. Według analiz resortu ok. 50 podmiotów spełnia takie wymogi. Minister wyjaśniała, że ośrodki większe, które np. przeprowadzają więcej operacji, robią to lepiej niż małe.

W ocenie strony samorządowej dochodzi tu do mylenia pojęcia koordynacji i konsolidacji. To drugie może prowadzić do ograniczania środków i o nim a nie o koordynacji jest mowa w propozycjach rządu.

- Mamy do czynienia z przesuwaniem a nie dodawaniem środków. – mówił sekretarz strony samorządowej Andrzej Porawski.

Minister Józefa Szczurek – Żelazko zapewniała, że z roku na rok wzrastają dochody na służbę zdrowia. - Żaden podmiot lecznicy nie ponosił kosztów z tytułu podwyżek dla pielęgniarek. – mówiła. Także w związku z wyceną większą szpitali I i II poziomu będą środki dla pozostałych grup zawodowych.

Te argumenty nie przekonują samorządowców. Ich dane i statystyki są inne – rząd robi pozytywne programy dla pacjentów, ale nie liczy wszystkich realnych kosztów. Dlatego opinia strony samorządowej na temat trzech wspomnianych rozporządzeń pozostała negatywna.

Kolejne posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej ma się odbyć 29 maja br.

Pozytywną opinię otrzymały:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (500+) .
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.
 5. Projekt ustawy o nieletnich (Ministerstwo Sprawiedliwości).
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Ministerstwo Zdrowia).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.  (Ministerstwo Infrastruktury).
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie  ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.
 23. Projekt Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

Opinię negatywną dostały:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Na zespoły trafią:

 1. Propozycja podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r.
 2. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).
 3. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).
 4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej).
 9. Projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 10. Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może być związane z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.
 11. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
Sob., 20 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska