Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Refundacja leków - zmiany w ustawie

Refundacja leków - zmiany w ustawie fotolia.pl

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projektowane zmiany mają na celu usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne poprzez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Wprowadzone ułatwienia mają dotyczyć zarówno pacjentów jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń.

Projektowane zmiany przewidują potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia tj. w chwili jego wystawienia oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia, z tym, że weryfikacja zlecenia dokonywana będzie na etapie wystawiania zlecenia. Na etapie realizacji świadczeniodawca będzie zobowiązany wyłącznie do sprawdzenia braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane oraz wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma on wpływ na limit finansowania.

W przypadku ustalenia przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie błędnego limitu, jego odpowiedzialność finansową będzie adekwatna do popełnionego błędu tj. nie będzie on zwracał równowartości całego limitu, lecz kwotę stanowiącą różnicę między limitem ustalonym przez świadczeniodawcę błędnie a prawidłowo określonym limitem finansowania wyrobu medycznego.

Projekt zakłada również zmianę polegającą na określeniu, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji.

Jednocześnie proponuje się zrównania okresu na jaki mogą być wystawiane zlecenia na wyroby medyczne. W związku z powyższym również zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (zamiast obecnych 6 miesięcy), jednakże tylko wówczas gdy weryfikacja zlecenia odbędzie się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

Dodatkowo w przypadku zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie proponuje się, aby jednorazowa realizacja takiego zlecenia mogła dotyczyć maksymalnie okresu 6 miesięcy.

Projekt zakłada również usunięcie jednej kategorii danych dotyczących zarówno świadczeniobiorcy jak i osoby upoważnionej do odbiory wyrobu medycznego tj. adresu zamieszkania. Dana ta jest niekonieczna do przetwarzania przez świadczeniodawcę i NFZ w związku z realizacją zleceń na wyroby medyczne.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Czw., 18 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek