Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Programy ochrony powietrza – zadania tak, pieniądze nie

Programy ochrony powietrza – zadania tak, pieniądze nie fotolia.pl

Jeszcze nie opadł kurz po dyskusji na temat planowanej nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, a resort środowiska już zaprezentował projekt właściwego rozporządzenia. Widać wyraźnie, że ustalony z Komisją Europejską termin na wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadłego w sprawie Komisja przeciwko Polsce jest silną motywacją dla projektodawców.

Działania do wykonania

Jeden z przepisów rozporządzenia zakłada, że elementem programu ochrony powietrza będzie harmonogram realizacji działań naprawczych, w tym poszczególnych działań krótkoterminowych – na okres nie dłuższy niż 2 lata (I etap – poniżej 1 roku, II etap  – jeden rok, III etap – powyżej jednego roku), średnioterminowych – na okres nie dłuższy niż 4 lat i działań długoterminowych - na okres nie dłuższy niż 6 lat, wskazujący:

  • planowane daty rozpoczęcia realizacji poszczególnych działań (rok-miesiąc-dzień), w podziale na roczne etapy realizacji,
  • planowane daty zakończenia realizacji poszczególnych działań (rok-miesiąc-dzień), w podziale na roczne etapy realizacji,
  • planowany termin osiągnięcia efektu realizacji poszczególnych działań (rok-miesiąc-dzień), w podziale na roczne etapy realizacji.

Program ten opracowuje marszałek województwa, a przyjmuje sejmik województwa. Natomiast w świetle art. 315a ustawy – Prawo ochrony środowiska na organy nierealizujące terminowo działań określonych w programie można nałożyć karę w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł...

OSR

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, oddziaływanie projektowanego rozporządzenia na administrację samorządu terytorialnego poziomu powiatowego i gminnego będzie polegało na „realizacji działań naprawczych wynikających z nowych POP oraz PDK w krótszym terminie w rozszerzonym zakresie”. Pojawia się w takim razie po raz kolejny sakramentalne pytanie o finansowanie tych działań? Równocześnie wskazano, że WFOŚiGW będą współfinansować opracowanie oraz aktualizację omawianych dokumentów – ani słowem nie wspomina się o finansowaniu działań określonych w tych dokumentach.

Warto zauważyć, że projektodawcy nie zapomnieli o wskazaniu, iż WIOŚ będą sprawować nadzór w zakresie wykonywania działań określonych w POP i PDK przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty. Reasumując: kary będą, natomiast finansowanie działań pozwalające na terminową ich realizację i uniknięcie kar już nie za bardzo. Błędne koło. Ponadto OSR zakłada, że wydatki j.s.t. z tytułu przyjęcia przedmiotowego rozporządzenia wyniosą... tak Szanowni Państwo, zapewne zgadliście: 0 złotych.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Sob., 13 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel