Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nauczyciela na egzamin wypożyczę

Nauczyciela na egzamin wypożyczę fotolia.pl

Resort edukacji przedstawił projekt dwóch bliźniaczych rozporządzeń. Źródłem obu jest zapowiedź nauczycielskiego strajku, a zamiarem możliwie bezkolizyjne przeprowadzenie egzaminów: gimnazjalnego, ósmoklasisty i maturalnego. W uzasadnieniu obu projektów czytamy, że zaproponowane zmiany polegają na wskazaniu, jakie osoby, oprócz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole oraz nauczycieli zatrudnionych w innej szkole lub placówce, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego będzie mógł powołać w skład zespołu przeprowadzającego w szkole egzamin oraz w skład zespołów nadzorujących jego przebieg. MEN proponuje, aby w sytuacji, gdy nie ma możliwości powołania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, w skład wymienionych gremiów mogli być powoływani nauczyciele spoza szkoły. Zmiana ta ma pozwolić dyrektorowi szkoły na "większą elastyczność działania".

Kto zapłaci nauczycielom spoza szkoły?

Proponowane przez MEN rozwiązanie będzie mogło być zastosowane już w kwietniu. W ocenie skutków regulacji urzędnicy napisali, że jej wejście w życie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nasuwa się jednak pytanie, kto ma zapłacić nauczycielom spoza szkoły za ich udział w komisji egzaminacyjnej czy nadzorowaniu egzaminów w innej szkole. Chyba, że MEN zakłada, że nauczyciele ci będą pracowali jako wolontariusze.

W czwartek 14 marca Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Głównego Inspektora Pracy o zobowiązanie podległych inspekcji do "podjęcia interwencji w sprawie bezprawnego delegowania nauczycieli do pracy w zespołach nadzorujących, utworzonych w innych szkołach niebędących dla tychże nauczycieli pracodawcami". Zdaniem ZNP proponowane przez MEN rozwiązania "stoją w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w polskim prawie pracy, dotyczącymi podległości służbowej w ramach stosunku pracy, wykonywania pracy na rzecz pracodawcy w określonym zakresie obowiązków pracowniczych, a także delegowania pracowników do pracy poza siedzibą pracodawcy."

Z projektami rozporządzeń można zapoznać się tutaj i tutaj.

Stanowisko ZNP dostępne jest tutaj.

Pt., 15 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża