Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Reforma systemu korekcyjno-wyrównawczego na posiedzeniu Zespołu ds. Finansów Publicznych

Reforma systemu korekcyjno-wyrównawczego na posiedzeniu Zespołu ds. Finansów Publicznych fotolia.pl

26 lutego 2019  r. odbyło się kolejne posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów KWRiST. Wstępnie porządek obrad obejmował projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (wraz z przepisami wprowadzającymi), jednak z uwagi na fakt, że projekt jest nadal w trakcie konsultacji społecznych, zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

Zespół zadecydował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.       

Ponadto, rozpatrzono wniosek gminy Nowa Słupia o przyznanie środków na 2019 rok z rezerwy, o której mowa w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów zaproponowało, że może przekazać gminie środki (w wysokości wpłat) z rezerwy w czterech transzach - I transza może być przekazana w marcu, a III i IV – w grudniu br., po dokonaniu wpłaty przez Nową Słupię. Zespół zaakceptował to rozwiązanie.

W dalszej części spotkania członkowie Zespołu debatowali o kierunkach dalszych zmian w systemie korekcyjno – wyrównawczym. Zadecydowano o przyjęciu wspólnego stanowiska, w którym zadeklarowano chęć kontunuowania prac nad reformą systemu, w oparciu o pogłębione analizy. Zadeklarowano również, że razem z pracami nad systemem korekcyjno – wyrównawczym winny być podjęte działania zmierzające do zwiększenia władztwa podatkowego wszystkich JST oraz reformy podatków i opłat lokalnych, w szczególności podatku od nieruchomości.

Pt., 1 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka