Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dotacja dla gminy na olej napędowy dla rolników

Dotacja dla gminy na olej napędowy dla rolników fotolia.pl

Resort rolnictwa przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. Korekty w przepisach mają charakter proceduralny, wynikają z nowelizacji ustawy zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca.

Jakie zmiany

Modyfikacje dotyczą danych zawieranych we wniosku składanym przez wójta do wojewody o przekazanie gminy dotacji. Wójt miałby podawać we wniosku liczbę tzw. dużych jednostek przeliczeniowych bydła, zgłoszonej przez przedsiębiorców rolnych we wniosku o zwrot podatku. Po drugie, dodano zapisy proceduralne dotyczące przesyłania przez wojewodę zapotrzebowania w systemie informatycznym. Skrócono również wojewodom czas na złożenie zapotrzebowania do resortu finansów. Ponadto rozporządzenie określa stosowne wzory sprawozdań.

Wysokość zwrotu

Zgodnie z art. 4 ustawy kwotę zwrotu podatku oblicza się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku przez rolnika. Obowiązuj roczny limit. Ustala się go jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju, liczby 100 i powierzchni użytków rolnych rolnika z ewidencji gruntów, na dzień 1 lutego danego roku oraz kwoty stanowiącej iloczyn zwrotu podatku na 1 litr oleju, liczby 30 i średniej rocznej liczby tzw. dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które posiadał rolnik w poprzednim roku. Liczbę bydła poda rolnikowi kierownik powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tę informację rolnik powinien dołączyć do wniosku o zwrot podatku.

Zainteresowani szczegółami znajdą projekt rozporządzenia tutaj.

Pt., 1 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża