Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Styczniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Styczniowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

21 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.

Obrady dotyczyły:

  • projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców – projekt uzgodniony; uwzględniono uwagi ZPP;
  • projektu ustawy o dostępności – projekt ten wciąż jest w trakcie konsultacji i uzgodnień – trwa analiza uwag przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; prawdopodobnie w lutym pojawi się kolejny projekt, który trafi ponownie pod obrady Zespołu;
  • projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – opiniowanie projektu przeniesiono na spotkanie Strony Samorządowej KWRiST;
  • nowej wersji projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat – projekt uzgodniony, nowa wersja uwzględnia uwagi przedstawione przez ZPP.

W ramach spraw różnych przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP przypomniał zgłaszaną wcześniej kwestię ustawy o transporcie kolejowym – w wyniku zmiany tego aktu w 2016 roku wiele gmin traci środki z podatku od nieruchomości. Na podstawie dyskusji został przedstawiony wniosek o zorganizowanie wspólnego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury oraz Zespołu ds. Finansów w celu rozwiązania problemu.

Czw., 24 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel