Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dokumenty publiczne kategorii II i III - rozporządzenie

Dokumenty publiczne kategorii II i III - rozporządzenie fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST wpłynął projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych. Rozporządzenie określa katalog dokumentów publicznych drugiej i trzeciej kategorii.

Ustawa o dokumentach publicznych kategoryzuje dokumenty publiczne ze względu na ich znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Dokumenty kat. I zostały wskazane enumeratywnie w ustawie, zaś kat. II i III ogólnie scharakteryzowano, pozostawiając Radzie Ministrów uprawnienie do określenia katalogu tych dokumentów.

Wśród dokumentów kat. II znalazły się m.in.:

 • dokumenty dot. broni i amunicji,
 • świadectwo dojrzałości,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • dowody rejestracyjne pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej itp.

Do kat. III zaliczono min.:

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencja wspólnotowa,
 • licencja na wykonywanie wspólnotowego transportu osób,
 • licencja na wykonywanie wspólnotowego transportu rzeczy,
 • zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej,
 • dokumenty dot. publicznego transportu drogowego,
 • legitymacja instruktora jazdy,
 • legitymacja egzaminatora,
 • międzynarodowe prawo jazdy,
 • karta parkingowa,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkół artystycznych i dyplomy szkół artystycznych.

Projekt jest na etapie uzgodnień międzyresprtowych.

Pt., 11 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka