Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatkowy płatny urlop dla pielęgniarek - koszt dla szpitali idą w miliony

Dodatkowy płatny urlop dla pielęgniarek - koszt dla szpitali idą w miliony fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zamianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, zgodnie z którym, pielęgniarkom i położnym, od 1 stycznia 2019 roku ma przysługiwać dodatkowe 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego. 

Projekt ustawy wprowadza regulację dotyczącą możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego np. celem uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach i kursach naukowych, przez pielęgniarkę i położną podnoszącą kwalifikację zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej tj. szkolenia specjalizującego, kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego i kursu dokształcającego. Projekt zakłada udzielenie na wniosek pielęgniarki/położnej i za zgodą pracodawcy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Udział pielęgniarki i położnej w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowej, będzie musiał być potwierdzony przez podmiot prowadzący daną formę podnoszenia kwalifikacji. Projekt ten jest wynikiem realizacji ustaleń, jakie przyjęto w Porozumieniu zawartym 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Pielęgniarek i Położnych a Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z twierdzeniem projektodawcy, zmiana powinna wpłynąć na wzrost zainteresowania podjęciem pracy oraz poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w dużych przedsiębiorstwach, w sektorze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Związek Powiatów Polskich negatywnie zaopiniował niniejszy projekt ustawy z uwagi na całkowite pominiecie skutków finansowych wejścia w życie regulacji dla pracodawców. Na wstępie należy zaznaczyć, iż Ministerstwo Zdrowia nie pokusiło się o dokonanie własnych wyliczeń, pomimo że można było tego stosunkowo łatwo dokonać. Poniżej przedstawiamy własne wyliczenia skutków regulacji tylko dla podmiotów mających zawarte umowy z NFZ. 

Zgodnie z raportem Ministerstwa Zdrowia „Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Ocena skutków zmian do wykazu świadczeń gwarantowanych” z września 2017 roku, ogólna liczba pielęgniarek w Polsce wynosi 203,3 tys., w tym liczba pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń wynosi 117,4 tys. Natomiast ogólna liczba położnych w Polsce wynosi 36,4 tys., w tym liczba zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń wynosi 15,4 tys. W związku z powyższym ogólna liczba położnych i pielęgniarek, które obejmie proponowany projekt ustawy zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ wynosi 132,8 tys. Przyjmując, że średnie wynagrodzenie pielęgniarki w sektorze publicznym wynosi ok. 4 176,3 zł, według danych GUS z struktury wynagrodzeń wg. zawodów w październiku 2016 r., dodając do kwoty tej 20% narzut pracodawcy, otrzymujemy kwotę 5 011,56 zł, przyjąwszy, iż miesiąc ma 20 dni roboczych, dzienna kwota wynagrodzenia pielęgniarki wynosi 250,58 zł, co w przeliczeniu na średni dzienny wymiar pracy (8h) daje nam kwotę wynagrodzenia 31,3 zł na godzinę. Jeżeli chodzi natomiast o położne to kwota średniego wynagrodzenia położnej zatrudnionej w sektorze publicznym wynosi 4 139,49 zł (według tego samego raportu), dodając do tej kwoty 20% narzut pracodawcy, otrzymujemy kwotę 4 967,39 zł, zakładając, że miesiąc ma 20 dni roboczych otrzymujemy kwotę 248,37 zł. Przyjmując uprzednio wyliczoną kwotę średniego dziennego wynagrodzenia dla pielęgniarki- 250,58 zł i dla położnej 248,37 zł oraz liczbę pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ- 117,4 tys., i położnych- 36,4 tys. Zakładając, że każda z osób uprawnionych wykorzysta 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego. To koszty zastępstwa jakie podmioty realizujące umowę z NFZ, będą musiały ponieść w związku z wprowadzeniem regulacji wynoszą kolejno dla pielęgniarek 176 508 552 zł i położnych 22 949 388 zł, co daje nam w sumie kwotę 199 457 940 zł, wydatków jakie należy ponieść w związku z obowiązkiem zapewnienia zastępstwa za pielęgniarki/ położne korzystające z prawa do urlopu szkoleniowego w proponowanym przez projektodawcę wymiarze 6 dni roboczych.

Wątpliwości budzi także projektowany zapis „urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych” zamiast „urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych”, który jest nieprecyzyjny w związku z tym, że zapis w brzemieniu proponowanym przez projektodawcę, sugeruje, iż wymierzenie urlopu w takim wymiarze będzie obligatoryjne.

Zgodnie z założeniami projektodawcy, projekt ma obowiązywać od Nowego Roku. 

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Sob., 22 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek