Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dodatek stażowy nie będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia

Dodatek stażowy nie będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Projekt ten zakłada, rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględnianie przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywalnego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy. Celem wprowadzonej zmiany jest zapewnienie bardziej przejrzystego i sprawiedliwego kształtu minimalnego wynagrodzenia za prace oraz poprawa sytuacji pracowników, którzy za prace otrzymują owo najniższe wynagrodzenie.

W obecnie obowiązujących przepisach przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę brane są pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem składników tj.: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Projekt ustawy zakłada dodanie do składników, których nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia, dodatku za wynagrodzenie przysługującego za staż pracy.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona, wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Resort wskazuje, że w praktyce powoduje to niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników posiadających dłuższy staż pracy, których wynagrodzenie zasadnicze bywa niższe niż osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową. Dotyczy to sytuacji, w których wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za staż pracy kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest corocznie podwyższane w związku ze wzrostem tego wynagrodzenia. Jednocześnie pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej wysokości, wliczając w to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i tzw. dodatek stażowy. W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem.

Zgodnie z propozycja projekt ustawy miałby obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Sob., 15 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek