Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pieniądze na stołówki i jadalnie: projekt rozporządzenia

Pieniądze na stołówki i jadalnie: projekt rozporządzenia fotolia.pl

Od 2022 r. szkoły podstawowe będą musiały zapewnić uczniom możliwość zjedzenia jednego gorącego posiłku dziennie oraz zapewnić pomieszczenie do tego. Rząd pomorze finansowo samorządom w przygotowaniu się do nowego obowiązku. Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów wdrażający pro w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Nowy obowiązek od 2022 r.

Przyjęta przez sejmowe komisje edukacji samorządu terytorialnego nowelizacja Prawa oświatowego, poprzez zmianę w art. 103 w ust. 1 pkt 7), nałożyła na samorządy obowiązek zapewnienia przez szkoły "pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu w szkole – w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.”. Przyjęty projekt nowelizacji wprowadził do ustawy również nowy artykuł 106a. Mówi on, iż "1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. 2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1. jest dobrowolne i odpłatne.".

Wsparcie dla samorządów

Aby pomóc jednostkom samorządu terytorialnego przygotować się do nowych wymagań, rząd uruchomił program dofinansowana, wykorzystując
rezerwę celową ministerstwa polityki społecznej, wykorzystywaną dotychczas z ramach programu dożywiania. Wiceminister edukacji Małgorzata Machałek mówiła w Sejmie, że coraz mniej osób korzysta z tej formy pomocy socjalnej, więc można cześć pieniędzy przeznaczyć na dostosowanie pomieszczeń w szkołach. Dofinansowanie ma rozpocząć się już do 1 września 2019 r. Rocznie do dyspozycji samorządów ma być 40 mln zł.

Na co pieniądze?

Dofinansowanie z programu „Posiłek w szkole i w domu” może być wykorzystania na jedno z zadań:

  1. doposażenie, adaptacja i poprawa standardu funkcjonującej stołówki (własnej kuchni i jadalni);
  2. doposażenie i adaptacja stołówki, która obecnie nie funkcjonuje, tak aby mogła zostać uruchomiona;
  3. zorganizowanie nowej stołówki;
  4. adaptacja, poprawa standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Kosztami kwalifikowanymi do sfinansowania mają być: bieżące prace remontowo-adaptacyjne służące adaptacji i poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub miejsc spożywania posiłków; zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych zakup niezbędnego wyposażenia miejsc spożywania posiłków.

Ile dofinansowania?

Rozporządzenie zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości nie mniejszej niż 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem. Z tym, że w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego wkład własny nie będzie wymagany.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi: 80 tys. zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie
nowych stołówek szkolnych; 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków
(jadalni).

Każdemu z województw przyznano pulę, którą wojewoda może przeznaczyć na dofinansowanie. Program ma obowiązywać pięć lat: 2019-2023. Łączna wartość dofinansowania z budżetu państwa 200 mln zł, po 40 mln na każdy rok programu.

Z projektem rozporządzenia oraz jego uzasadnieniem i oceną skutków regulacji można zapoznać się tutaj. Obecnie trwają jego konsultacje publiczne.

Sob., 3 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża