Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z zespołu edukacji KWRiST

Z zespołu edukacji KWRiST fotolia.pl

Specjalne spotkanie zespołu na początku listopada, na którym MEN przedstawi szereg informacji o subwencji oświatowej. To kluczowe ustalenie ostatniego posiedzenia zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 23 października. Poza tym członkowie zespołu pozytywnie zaopiniowali kilka projektów rozporządzeń nie wzbudzających kontrowersji.

Dyskusja nad subwencją

Przedstawiciel Związku Miast Polskich wnioskował o przeprowadzenie dyskusji na temat wysokości nakładów na edukację w budżecie państwa na 2019 r. na najbliższym posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Argumentował, iż obecnie procedowany jest w Sejmie projekt ustawy budżetowej na przyszły rok, więc jest to najlepszy czas na omawianie zaplanowanych nakładów na oświatę. W opinii wiceminister Marzeny Machałek wszystkie informacje są publiczne dostępne i zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Pani minister zaproponowała, by zorganizować osobne, specjalne posiedzenie zespołu edukacji, poświęcone wyłącznie tej tematyce, gdzie całość spraw zostanie spokojnie omówiona. I tak też ostatecznie ustalono. Specjalne posiedzenie zespołu zaplanowano na 6 listopada.

Sporo do omówienia

Na uzgodnionych spotkaniu urzędnicy resortu mają przedstawić następujące informacje, oczekiwane przez samorządowców: wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. z uzasadnieniem; zaplanowane nakłady na pokrycie podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich z omówieniem sposobu ich obliczania; wzrost liczby etatów nauczycielskich w roku 2017 i 2018; wzrost liczby oddziałów w latach 2017 i 2018; wzrost liczby wychowanków z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołach i placówkach objętych subwencją. Strona samorządowa chce również wiedzieć, czy w budżecie państwa są zaplanowane w innych działach niż edukacyjny pieniądze, które samorządy mogłyby wykorzystać.

Oprócz tego padła propozycja omówienia planowanych zmian w algorytmie naliczania subwencji dla miast na prawach powiatów i powiatów w związku z planowanym przyjęciem podwójnego rocznika do szkół ponadpodstawowych i oddziałów szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiciele strony samorządowej chcieliby również poznać informacje dotyczące szkół finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa. Uważają bowiem, iż np. szkoły artystyczne resortowe i samorządowe są inaczej traktowane. Zespół ma także omówić problem zgłaszany przez podmioty niepubliczne. Obawiają się one sposobu rozliczania dotacji na dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście zapisu w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, który wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Przepis zobowiązuje podmiot, który otrzymał dotację na dziecko niepełnosprawne do jej wydania na to dziecko i rozliczenia. Zespół ma również przedyskutować problem ewentualnej zmiany rezerwy części oświatowej subwencji na rok 2019 r. z uwagi na drastyczny wzrost liczby i wartości wniosków samorządów o pokrycie niedoboru z subwencji z tytułu wzrostu tzw. zadań oświatowych, czyli liczby uczniów.

Pozytywnie zaopiniowane projekty

Jako pierwszy omawiany był projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Projekt nie wzbudzał większych kontrowersji. Wątpliwości strony samorządowej dotyczyły m.in. ewentualnego traktowania samorządowych instytucji kultury przy udzielaniu dotacji z budżetu państwa jak przedsiębiorców i z uwagi na przepisy unijne objęcia ich mechanizmem pomocy publicznej. Jak się okazało projekt jest jeszcze w trakcie konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. Ustalono więc, że zostanie przesłany zespołowi w ostatecznej wersji, a resort kultury zgłosi wniosek do KWRIST o upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej w trybie obiegowym.

Bez uwag obyło się w przypadku pozostałych trzech projektów. Po pierwsze, propozycji nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uwag nie było również do dwóch projektów rozporządzeń MEN w sprawie sektorowych ram
kwalifikacji: dla budownictwa i dla usług rozwojowych.

Czw., 25 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża