Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Gminy wiejskie oceniły projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Gminy wiejskie oceniły projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych fotolia.pl

Przedstawiciel strony samorządowej KWRiST w komisji oceniającej wnioski; transparentne, czytelne i pozbawione uznaniowości kryteria; zmniejszenie roli premiera – to postulaty zmian w projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, które wnosi Związek Gmin Wiejskich.

W stanowisku z 1 października br. Zarząd z ubolewaniem stwierdza, że rząd przyjął projekt bez opinii strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Proponuje także szereg zmian do projektu. Wnosi m.in. o wprowadzenie zapisu, że wysokość dofinansowania inwestycji wojewoda ustalał będzie na podstawie wskaźnika określającego dochód podatkowy wyliczony na jednego mieszkańca gminy.

ZGWRP oczekuje, że w skład komisji powoływanej do oceny wniosków wejdzie przedstawiciel strony samorządowej KWRiST. Natomiast kryteria oceny wniosków zostaną szczegółów dookreślone tak, aby były transparentne, czytelne i pozbawione elementów uznaniowości.

W ocenie przedstawicieli gmin nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego na podstawie którego Prezes Rady Ministrów może dokonać zmian w listach wybranych projektów, przedłożonych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz dokonać podziału 5 proc. rezerwy Funduszu. Prerogatywy przewidziane dla Prezesa Rady Ministrów znacznie wykraczają poza rozdysponowanie rezerwy.

Samorządowcy twierdzą ponadto, że sposób gromadzenia wpływów Funduszu nie zakłada sytuacji ekstremalnych, kiedy np. przywołane spółki Skarbu Państwa nie osiągną planowanych zysków lub też zanotują straty netto prowadzonej działalności. Ustawa nie przewiduje zabezpieczeń w takich sytuacjach i nie określa innych sposobów uzupełniania środków Funduszu. Może to mieć wpływ na faktyczne oddziaływanie Funduszu w procesie naprawy dróg lokalnych.

Sob., 13 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska