Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zamieszanie z nowelizacją ustawy o OZE

Zamieszanie z nowelizacją ustawy o OZE fotolia.pl

Jedną ze spraw, którymi zajęła się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu, które odbyło się 26 września br. był wniosek Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich o podjęcie interwencji w zakresie zrekompensowania gminom dochodów lub dokonania zmian w ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1276), uchwalonej z mocą wsteczną.

Uchwalona w czerwcu br. nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przywróciła poprzednie zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych tak, aby podatek ten był płacony wyłącznie od części a nie od całości elektrowni wiatrowych. W praktyce właściciele takich elektrowni będą płacić niższą daninę. Nowelizacja weszła w życie z mocą wsteczną – od 1 stycznia 2018 r. Takie rozwiązanie oznacza dla gmin możliwość żądania przez inwestorów zwrotu nadpłaconego podatku. Dlatego Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich wystąpił z wnioskiem o rekompensaty dla tych samorządów.

Obecni na posiedzeniu Komisji przedstawiciele resortów: finansów oraz energii przyznali, że sprawa ma skomplikowany charakter.

Tomasz Robaczyński, wiceminister finansów tłumaczył, że nie ma jeszcze rozstrzygnięcia prawnego co do tego, jak w stanie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji należało opodatkowywać podatkiem od nieruchomości elektrownie wiatrowe. Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie miał 24 września br. wydać w tej sprawie uchwałę. Wskazał jednak, że ma poważne wątpliwości co do wpływu ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe na opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Siedmioosobowy skład nie wydał jednak uchwały. Postanowił, że w sprawie zapadnie wyrok – tyle że w poszerzonym składzie.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski tłumaczył, że nie jest znana skala problemu i resor analizuje sytuację samorządów. Rozważa też możliwość wprowadzenia opcji rozłożenia płatności podatku tak, aby podatnicy zamiast odzyskiwać nadpłatę, mogli w kolejnych latach nie płacić podatku. Minister zadeklarował, że rozwiązanie ma być wypracowane zanim gminy zakończą planowanie budżetów.

Przedstawiciele strony samorządowej, w tym Janusz Sypiański ze Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich; Edmund Kaczmarek, przewodniczący Komisji wspólnej ze strony samorządowej, członek zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta jędrzejowski, podkreślali dużą wagę problemu i konieczność znalezienia szybkiego rozwiązania.

Sob., 29 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska