Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lokalne Grupy Rybackie: zmiany w finansowaniu współpracy

Lokalne Grupy Rybackie: zmiany w finansowaniu współpracy fotolia.pl

Do projektu współpracy przy realizacji lokalnej strategii rozwoju będzie mogła przystąpić każda grupa (lokalna i rybacka) niezależnie od wielkości kosztów, jakie zaplanuje na udział w projekcie i liczbę partnerów. To kluczowa zmiana zaproponowana przez resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Priorytet 4. programu "Rybactwo i Morze" wdrażany jest za pomocą instrumentu RLKS. Lokalne grupy działania (w tym rybackie) wdrażając lokalne strategie rozwoju mogą współpracować z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi. A na projekty współpracy grupy mogą otrzymywać finansowanie. Obecnie każda z grup wchodzących do współpracy musi zaplanować koszty kwalifkowane, proporcjonalnie do liczby partnerów. Ten warunek blokuje dostęp do współpracy podmiotom, chcącym zaangażować mniejsze nakłady. Stąd proponowana przez ministerstwo zmiana, aby do współpracy mogła przystąpić każda LGD, która tego chce i zaplanuje na swój udział koszty kwalifikowane bez względu na ich wysokość i liczbę partnerów uczestniczących w projekcie współpracy.

Z projektem nowelizacji rozporządzenia oraz jego uzasadnieniem i oceną skutków można zapoznać się tutaj. Projekt będzie przedmiotem uzgadniania ze stroną samorządową na najbliższym posiedzeniu zespołu ds. obszarów wiejskich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pt., 14 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża