Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak budować na terenach zalewowych?

Jak budować na terenach zalewowych? fotolia.pl

Nowe Prawo wodne wprowadziło mechanizmy uzgadniania z Wodami Polskimi zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W ramach uzgodnień możliwe jest nałożenie na inwestora określonych wymagań wobec projektowanej inwestycji. Ich dopuszczalny zakres przewidują akty wykonawcze skierowane właśnie do uzgodnienia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z propozycją zakres wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obejmuje:

 1. sposób użytkowania obiektów budowlanych, w szczególności najniższej kondygnacji w zależności od stopnia zagrożenia powodziowego na danym obszarze;
 2. usytuowanie obiektów budowlanych na działkach względem kierunku spływu wód powierzchniowych;
 3. przeznaczenie lub sposób kształtowania zabudowy w zakresie takich parametrów jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, liczba kondygnacji;
 4. dobór rozwiązań architektoniczno-budowlanych i materiałowych;
 5. sposób posadowienia obiektów budowlanych w zależności od parametrów zasięgu i głębokości zalewu o prawdopodobieństwie Q1%;
 6. określenie wysokości usytuowania poziomu posadzki najniższej kondygnacji obiektu budowlanego; zależnej od głębokości zalewu o prawdopodobieństwie Q1%;
 7. sposób usytuowania otworów okiennych i drzwiowych w obiekcie budowlanym, w tym rozwiązań zabezpieczających przed przedostaniem się wody do wnętrza obiektu budowlanego.

Z kolei wymagania dla obiektu budowlanego lokalizowanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią mogą dotyczyć:

 1. jego usytuowania – w zakresie dostosowania tego obiektu do kierunku spływu wód powierzchniowych,
 2. doboru rozwiązań architektoniczno-budowlanych i materiałowych, w tym:
  1. konstrukcji obiektu budowlanego – w zakresie jej dostosowania do wyporu w czasie zalania oraz naporu wody i kry,
  2. sposobu posadowienia obiektu budowlanego – w zakresie jego powiązania z gruntem,
  3. kondygnacji obiektu budowlanego – w zakresie ich liczby oraz wysokości usytuowania poziomu posadzki najniższej kondygnacji;
 3. urządzeń budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym w zakresie ich usytuowania oraz zastosowanych rozwiązań techniczno-materiałowych.

Projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie:

 • zakresu wymagań dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
 • zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania

są rozpatrywane przez Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska w trybie obiegowym z terminem zgłaszania uwag do 10 września.

Niedz., 2 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski