Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zdrowie i polityka społeczna w KWRiST

Zdrowie i polityka społeczna w KWRiST fotolia.pl

11 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej KWRiST.

Ze spraw pozostających we właściwości Ministra Zdrowia Zespół negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Powodem wydania opinii negatywnej był brak zagwarantowania środków finansowych dla podmiotów leczniczych na realizacje założeń płacowych przyjętych w projekcie.

Uzgodniono  projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej oraz projekt w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

W sprawach z zakresu polityki społecznej uzgodniono projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Na posiedzeniu Zespołu omówiono również przygotowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów:

  • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
  • Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030
  • projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Największe zastrzeżenia budził pierwszy ze zgłoszonych projektów. Główny zarzut strony samorządowej sprowadzał się do niedostosowania działań przyjętych w programie do diagnozy. Zwrócono uwagę, na brak realnych działań wspierających dla nowopowstających organizacji pozarządowych w zakresie instytucjonalnym (lokalowym, organizacyjnym, księgowym, prawnym).

Ponieważ Zespół nie otrzymał  projektów w wersji po konsultacjach uzgodniono, że do końca tygodnia projekty zostaną przesłane tak żeby decyzję w sprawie ich opiniowania mogła podjąć Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Omówiono również Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą  „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Ustalono, że projekt będzie opiniowany na sierpniowym posiedzeniu po zakończeniu konsultacji społecznych dokumentu.

Do opiniowania obiegowego skierowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, z uwagi na fakt, że nowa wersja projektu została przesłana na kilka godzin przed rozpoczęciem posiedzenia.

W sprawach różnych ponownie poruszono problem stwierdzania zgonu. MZ udzielił przed posiedzeniem Zespołu odpowiedzi na piśmie, że ustawa zostanie skierowana do konsultacji publicznych dopiero w I kwartale 2019 r. Z oczywistych względów takie stanowisko nie zostało zaakceptowane przez stronę samorządową.

Odnośnie dyżurów aptek, strona samorządowa przypomniała, że na przełomie czerwca i lipca miało odbyć się spotkanie robocze w sprawie zmian przepisów, niestety resort zdrowia nawet nie zaproponował terminu spotkania. MZ ponownie zobowiązał się do wyznaczenia terminu.

Przypomniano również, że strona samorządowa czeka na obiecany materiał dotyczący analizy w zakresie zapotrzebowania na etaty pielęgniarskie w związku z wprowadzanym projektem nowelizującym koszyk szpitalny standardów zatrudnienia pielęgniarek.

Odnośnie nawracającego widma protestów lekarzy rezydentów – resort zdrowia udzielił odpowiedzi, że porozumienie z początku roku jest realizowane i głosy środowiska rezydentów o ponowieniu protestu w tym stanie rzeczy są nieuzasadnione.

Pt., 13 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel