Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasiłki losowe i pomoc uczniom

Zasiłki losowe i pomoc uczniom fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projekt Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest określenie szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w sprawie udzielania pomocy, co umożliwi wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów oraz organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów albo zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów, pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku wystąpienia żywiołu.

Projekt rozporządzania przewiduje także możliwość udzielania pomocy dzieciom i uczniom umieszczonym w formach rodzinnej pieczy zastępczej.

Pomoc finansowa dla dzieci i uczniów ma być udzielana w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne. Zasiłek losowy ma być jednorazowym świadczeniem pieniężnym udzielanym w 2018 r. w wysokości 500 zł albo 1000 zł. Drugą formę pomocy mają być wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów, mające charakter pomocy interwencyjnej. Trzecią formą pomocy, stanowiącą alternatywne rozwiązanie wobec wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, będą zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne.

Na realizację Programu zaplanowano 5 mln zł, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego „Aktywna tablica”

Projekt dostępny jest tutaj.

Pt., 13 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel