Internet 30 Mb/s w samorządach

Internet 30 Mb/s w samorządach fotolia.pl

Minister Cyfryzacji określił minimalną przepływność łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu. W projekcie rozporządzenia który wpłynął do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przepływność ustalono na poziomie 30 Mb/s.

Jak wskazuje strona rządowa, poziom przepływności łącza określony, w projekcie rozporządzenia umożliwi użytkownikom końcowym efektywne korzystanie z usługi dostępu do Internetu w miejscach publicznych. Korzystając z usług wysokiej jakości będą mogli oni posługiwać się w szczególności lokalnymi usługami cyfrowymi takimi jak e-administracja, e-zdrowie itp., które nabierają coraz większego znaczenia w codziennym życiu. Dzięki wspieraniu integracji z istniejącymi usługami publicznymi, świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu o wysokiej przepustowości będą zwiększać zainteresowanie obywateli usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu i tym samym przyczynią się w znacznym stopniu zarówno do wykorzystywania usług szerokopasmowych, zwiększenia na nie popytu oraz do rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowych.

Stan obecny – niezadowalający

W uzasadnieniu resort cyfryzacji wskazuje, że jakość obecnie świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego usług dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Usługi obecnie świadczone nie wspierają również realizacji celów UE w zakresie rozwoju sieci.

Projekt rozporządzenia stanowi wypełnienie upoważnienia z art. 7 ust. 1b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, na mocy którego udzielono ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji delegacji do określenia minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.

Pt., 6 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka