Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Funkcjonowanie starego SIO przedłużone do 1 marca 2019 r.

Funkcjonowanie starego SIO przedłużone do 1 marca 2019 r. fotolia.pl

Między innymi ze względu na wejście w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych konieczna stała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.

Projekt zmieniający powołane powyżej rozporządzenie został przez MEN skierowany do konsultacji i przewiduje następujące zmiany:

  1. w starym SIO będą gromadzone dane o liczbie uczniów i wychowanków objętych zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zindywidualizowaną ścieżką kształcenia oraz korzystających z porad i konsultacji.
  2. dodaje się gromadzenie informacji, ilu uczniów uczestniczących w danych zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. w starym SIO zaprzestaje się gromadzenia danych dotyczących kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki.
  4. od 1 stycznia 2018 r. nauczyciel nie otrzymuje tzw. dodatku mieszkaniowego, zatem gromadzenie w starym SIO tych danych stało się bezprzedmiotowe
  5. od 1 września 2018 r. w starym SIO gromadzona będzie informacja o otrzymanej ocenie pracy nauczyciela.
  6. od dnia 1 września 2018 r. w systemie oświaty nie przewiduje się już możliwości zatrudniania asystentów nauczyciela lub asystenta osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub asystenta wychowawcy świetlicy, zatem gromadzenie tych danych w starym SIO stanie się bezprzedmiotowe.
  7. funkcjonowanie starego SIO zostało przedłużone do 1 marca 2019 r.

W projekcie rozporządzenia znajduje się przepis przejściowy, zgodnie z którym do dnia 1 marca 2019 r. w ramach danych, o których mowa w § 12 pkt 1 rozporządzenia, gromadzi się dane dotyczące: asystentów nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub asystentów wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r. Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta nauczyciela, asystenta osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub asystenta wychowawcy świetlicy mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. Jednakże wprowadza się możliwość gromadzenia tych danych w starym SIO do dnia 1 marca 2019 r., ponieważ zgodnie z art. 105 ustawy stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019 r.

Projekt będzie przedmiotem obrad lipcowego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Pt., 29 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka