Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z marcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z marcowego posiedzenia plenarnego KWRiST .

26 projektów z opinią pozytywną, 8 zajmą się zespoły robocze Komisji, 2  nie rozpatrzono ze względów formalnych, a trzy zdjęto z porządku obrad – to bilans marcowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 28 marca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Edmund Kaczmarek, członek zarządu ZPP, starosta jędrzejowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

500 mln zł na drogi

Na początku posiedzenia minister Brudziński poinformował samorządowców, że ma dla nich prezent. To dodatkowe pieniądze na drogi lokalne.

Jak mówił szef MSWiA, decyzją premiera Morawieckiego o 500 mln zł został zwiększony fundusz na budowę dróg lokalnych, którego beneficjentem mają być samorządy, zwłaszcza te, które do tej pory nie mogły korzystać ze środków funduszu, bo były zbyt biedne. - Jest szansa, aby inwestycje dofinansować w wysokości aż do 80 proc. – mówił minister. Dysponentem pieniędzy będą wojewodowie, żeby ten proces przyspieszyć. Zasada algorytmu została zachowana, jeśli chodzi o poszczególne województwa. Minister wyjaśnił, że są to nowe, dodatkowe środki ponad te, które należą do puli podstawowej, czyli 800 mln (tu jednak środki dzielone są w proporcji 50:50, czyli połowę daje samorząd, połowę – rząd). Oznacza to, że łącznie na budowę dróg lokalnych rząd w tym roku przeznaczy 1,3 mld zł.

Do 15 kwietnia samorządy mają czas na składanie wniosków do wojewodów.

Przygotowania do wyborów samorządowych

Następnie uczestnicy Komisji zapoznali się z informacją Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.

Wiceminister Paweł Szefernaker poinformował o zadaniach, za które odpowiedzialny jest resort spraw wewnętrznych i administracji. Jednym z nich było przeprowadzenie naboru kandydatów na komisarzy wyborczych. Dokumenty złożyło 722 osoby, jednak część z nich nie spełniała wymogów formalnych. Po przeprowadzeniu nieodpłatnego szkolenia przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i egzaminu minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił Państwowej Komisji Wyborczej listę 149 kandydatur na komisarzy. Następnie Państwowa Komisji Wyborcza powołała 100 komisarzy wyborczych w skali kraju. - Proces wyłaniania komisarzy wyborczych można uznać za zamknięty – podsumował Paweł Szefernaker.

Zadaniem szefa MSWiA było też przedstawienie przewodniczącemu PKW kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Z zaproponowanych trzech osób PKW wybrała Magdalenę Pietrzak. Szef Krajowego Biura Wyborczego odpowiada za sprawne przeprowadzenie wyborów.

Magdalena Pietrzak, która obecna była na posiedzeniu KWRiST, zapewniła o otwartości na dialog z samorządami. Poinformowała także o tym, iż trwają analizy dotyczące budżetu. Zapewniła samorządy, że środków na organizację wyborów wystarczy. Będzie ich więcej niż poprzednio. Zapowiedziała ponadto, że jeśli dojdzie do zakupu sprzętu do transmisji wyborów, to nie będzie to zadaniem samorządów. – Zakupy takie będą odbywały się centralnie. Także obsługa urządzeń nie będzie obciążała samorządów – mówiła.

Jak informowała szefowa KBW, wybory samorządowe będą obsługiwane przez program „Wsparcie organów wyborczych”, stosowany już podczas wyborów prezydenta i wyborów parlamentarnych. Wprowadzany jest do niego szereg modułów, ale jest to już końcowy etap przygotowania. Planowany jest wcześniej szereg testów, które mają pozwolić stwierdzić, czy program jest rzeczywiście gotowy do jesiennych wyborów. Pierwszy test ma się odbyć w maju i będzie on dotyczył tylko delegatur. W kolejnym miesiącu do testów dołączyć mają samorządy.

Magdalena Pietrzak poinformowała zgromadzonych, że wystąpiła do GIODO w związku z wchodzącymi w maju w życie przepisami dotyczącymi dyrektywy ROODO i wątpliwościami w sprawie transmisji z lokalów wyborczych.

Szefowa KBW poruszyła także kwestie związane z wyborem urzędników wyborczych. Jak stwierdziła, dopiero niedawno rozpoczęły się intensywne działa związane z pozyskiwaniem osób na te stanowiska. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej PKW. Nabór trwa do 16 kwietnia. W tej chwili jest przeszło 1400 zgłoszeń na 4622 miejsca

Wiem, że w ustawie nie ma uregulowanych kwestii oddelegowania czy ewentualnego urlopu - to są sprawy, które musi uregulować każdy urzędnik ze swoim pracodawcą – podała szefowa KBW. - Jednak to jest kwestia zorganizowania sobie pracy przez tych urzędników i chęci pogodzenia wszystkich swoich obowiązków. Zwłaszcza przed wyborami nie są to czynności, które muszą być wykonywane w godzinach pracy – dodała. Jednocześnie, zauważyła, że, że urzędnik wyborczy nie musi wykonywać swoich obowiązków w godzinach pracy urzędu.

Prosiła także, aby pracownicy urzędów, którzy chcą wykonywać funkcje urzędników wyborczych spotkali się z przychylnością przełożonych.

Obawy samorządów

O tym, jak samorządowcy widzą wybory i co budzi ich obawy, w imieniu strony samorządowej mówił Zygmunt Frankiewicz, prezes Zarządu Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic. Przedstawił on zagrożenia, jakie mogą się pojawić. Strona samorządowa zapisała je w stanowisku podjętym 28 marca br.. Piszemy o tym w: Samorządowcy z niepokojem o stanie przygotowań do wyborów. W szczególności problematyczne są kwestie dotyczące urzędników wyborczych. Jak zauważał Zygmunt Frankiewicz, z założenia pokazano im, że się im nie ufa. Płace są niskie, mają pracować po godzinach – w sytuacji, gdy ich partnerem ma być administracja samorządowa pracująca w określonych godzinach. Urzędnicy mają pracować poza swoim miejscem zamieszkania, ale zwrotu kosztów podróży im się nie zapewnia. To może spowodować, że urzędnikami zostaną osoby bez wiedzy i doświadczenia, które jest potrzebne przy tej pracy. - Może dojść do chaosu - ostrzegał Zygmunt Frankiewicz. Prezydent ocenił przy tym, że do wyborów jest jeszcze sporo czasu, bo siedem miesięcy, które można spożytkować na zapobieżenie problemom, w tym na zmiany w przepisach.

Strony Komisji ustaliły, że na temat wyborów będą rozmawiać na kolejnych posiedzeniach KWRiST.

Luka prawna

W ramach spraw różnych strona samorządowa przedstawiła problem braku podstawy prawnej do upoważnienia zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta do podpisania zarządzenia w sprawie zmian w uchwale budżetowej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2017 r., II GSK 273/16) oraz propozycję nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która to zmienia.

Strona samorządowa po raz kolejny poruszyła także problem nowego uregulowania kwestii wystawiania kart zgonu. W odpowiedzi, obecna na spotkaniu, wiceminister zdrowia Józefa Szczurek Żelazko powiedziała, że: Właśnie w tym tygodniu projekt ten został wpisany na listę prac rządu. Praca nad tym projektem rusza.

Szkoły zawodowe

Podczas posiedzenia rozmawiano m.in. o edukacji. Wiceminister Marzena Machałek zapowiedziała, że zmiany związane z finansowaniem w związku z wprowadzeniem szkół zawodowych dla powiatów zostaną ogłoszone na Zawodowym Kongresie Powiatów we Wrocławiu. Resort będzie przedstawiał tam projekty do konsultacji.

Wynagrodzenie w samorządzie

W porządku obrad znalazł się m.in. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przygotowany Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zyskał on opinię pozytywną. Jednakże strona samorządowa zgłosiła do niego pewne uwagi. Przedstawił je Grzegorz Kubalski. Jedną z kwestii, które budzą w ocenie samorządów należałoby wprowadzić jest podniesienie limitu wynagradzania skarbników powiatów, którzy są poniżej poziomu wynagradzania skarbników gmin, co nie ma w chwili obecnej uzasadnienia. Inną - wprowadzenie przepisów utrzymujących dotychczasowy poziom wynagrodzeń w przypadku, gdy w toku kadencji liczba ludności danej JST spada poniżej limitu determinującego określoną wysokość wynagrodzenia. W odpowiedzi Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej zapewnił, że resort obecnie postulatów nie uwzględni, ale jest otwarty na rozmowy.

Zmiany w porządku obrad

Komisja Wspólna ze względów formalnych nie wydała opinii projektowi ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt został już bowiem przyjęty przez rząd. Także z tych samów powodów nie był opiniowany projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z porządku obrad zdjęto: projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,  projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kampinoskiego Parku  Narodowego oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Kolejne posiedzenie plenarne odbędzie się 25 kwietnia br.

Pozytywne opinie otrzymały:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach Priorytetu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zakresu kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów.
 16. Projekt kwestionariusza Komisji Europejskiej nt. współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia ET 2020 (Education and training) (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
 21. Projekt Programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego „Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017”.
 22. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uchylający zarządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Świnoujściu-Karsiborze – wysłano 20.02.18 r.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.
 25. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR.

 Zespoły zajmą się następującymi projektami:

 1. Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 2. Projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.
 3. Projekt podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r. ,w tej części ogólnej, która przeznaczona jest na drogi.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych in. ustaw.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach komunalnych odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
Pt., 30 Mrz. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska