Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nauczyciel religii - wychowawcą klasy

Nauczyciel religii - wychowawcą klasy fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

W projekcie zaproponowano dwie zasadnicze zmiany:

1) nauczyciel religii będzie wchodził w skład rady pedagogicznej przedszkola i szkoły

Jak czytamy w uzasadnieniu zmiana ta umożliwi powierzenie przez dyrektora szkoły obowiązków wychowawcy klasy nauczycielowi religii, wchodzącemu w skład rady pedagogicznej. W dotychczasowym stanie prawnym nie było to możliwe. Przepis, uniemożliwiający powierzenie obowiązków wychowawcy klasy nauczycielowi religii został wprowadzony w 1992 r., kiedy to nauczycielami religii w szkołach, w zdecydowanej większości, byli księża i siostry zakonne. Obecnie, zwłaszcza w większych miejscowościach i miastach, religii uczą także świeccy katecheci, często zatrudnieni w szkole także jako nauczyciele innych przedmiotów. Jak wskazali projektodawcy na potrzebę zmiany przepisu w tym zakresie wielokrotnie wskazywali przedstawiciele kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzących nauczanie religii w szkołach. Kwestia ta była także poruszana w interpelacjach poselskich oraz w zapytaniach kierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej, zarówno przez dyrektorów szkół, nauczycieli religii, jak i rodziców. W obecnych realiach organizacji pracy szkół zdarza się bowiem, że nauczyciel religii (uczący także innych przedmiotów) jest jedynym nauczycielem, któremu nie powierzono wychowawstwa w szkole, mimo takiej potrzeby i oczekiwania np. ze strony rodziców.

2) ocena z religii (etyki) będzie ustalana według skali ocen określonej w statucie szkoły

Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących ustalania oceny z religii/etyki. Proponuje się, aby zasady oceniania z religii/etyki były ustalone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, zawartym w statucie szkoły, a nie według skali ocen przyjętej w danej klasie. Jak wskazuje się w uzasadnieniu wewnątrzszkolny system oceniania jest dokumentem spójnym, obowiązującym wszystkich uczniów w szkole i powinien również określać zasady oceniania uczniów z religii/etyki.

Projekt będzie przedmiotem obrad marcowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji KWRiST.

Sob., 3 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka