Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dotacja na podręczniki w latach 2018-2019

Dotacja na podręczniki w latach 2018-2019 fotolia.pl

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2018–2019.

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z przeniesienia z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych regulacji przejściowych dotyczących wyposażania szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym delegacji ustawowej dotyczącej określania wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej i kwoty refundacji na zapewnienie uczniom danych klas, o których mowa w art. 115 ust. 3 i art. 116 ust. 3 ustawy dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących. 

Rozporządzenie podtrzymuje rozwiązania z rozporządzenia z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, tj. wysokość wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej w przedmiotowym rozporządzeniu są takiej samej wysokości jak dotychczasowe wskaźniki.

Projektowane regulacje umożliwiają zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni powinni mieć możliwość korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych  lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, uwzględniających ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności np. podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w systemie Braille’a lub w druku powiększonym. Wymaga to przygotowania odrębnych podręczników i ww. materiałów, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców są droższe od takich samych podręczników i materiałów przygotowywanych dla uczniów pełnosprawnych.

Projektowane regulacje jak wskazują projektodawcy umożliwią w latach 2018 i 2019 zakupienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych będących uczniami danych klas szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz danych klas dotychczasowego gimnazjum i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, o których mowa w art. 115 ust. 3 i art. 116 ust. 3 ustawy, o wartości większej niż przewidziana w art. 113 ust. 5 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy. Mechanizm zwiększania kwot dotacji celowej polega na pomnożeniu odpowiednich kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 i art. 114 ust. 3 ustawy, przez wskaźniki określone w niniejszym  rozporządzeniu. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.  Zaproponowany termin umożliwi zawnioskowanie i wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o zwiększonej kwocie na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 dla uczniów niepełnosprawnych będących uczniami klas, o których mowa w art. 115 ust. 3 i art. 116 ust. 3 ustawy.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad lutowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji.

Niedz., 11 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka