Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustawa o jawności i RODO na Zespole ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Ustawa o jawności i RODO na Zespole ds. Społeczeństwa Informacyjnego fotolia.pl

29 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt ustawy o jawności życia publicznego, który nie został zaopiniowany przez Zespół.

Jawność życia publicznego

Przedstawicielka projektodawców – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że projekt nie został omówiony w ramach Komitetu Stałego Rady Ministrów, który odbył się 25.bm. W tej chwili projekt jest jeszcze konsultowany „na najwyższym szczeblu politycznym”. Jak wynika z wypowiedzi projektodawców, Minister Jacek Sasin (szef Komitetu Stałego Rady Ministrów) powołał specjalny zespół, który składa się z sekretarzy stanu i który rozstrzyga wątpliwości i ustala ostatecznie konkretne zapisy projektu. Część uwag strony samorządowej zostanie zaproponowana przez projektodawców na Komitecie Stałym Rady Ministrów w trybie autopoprawki, z zaznaczeniem, że to uwagi JST.

Współprzewodniczący ze strony samorządowej zwrócił uwagę, że projekt jest procedowany przez Komitet Stały bez opinii KWRiST, co stanowi naruszenie ustawy. Skrytykował fakt, że projekt zmienia się z miesiąca na miesiąc, jednak żadna z wersji nie wskazuje kosztów, jakie będą musiały ponieść JST w związku z wejściem w życie ustawy.

Pozostałe projekty

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wraz z projektem rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych zaopiniowano pozytywnie.

Procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw został odłożone ze względu na fakt, że projekt został przesłany 29.bm. – w dniu posiedzenia Zespołu. Ustalono, że jeśli pojawią się wątpliwości, to projektodawcy będą je na bieżąco wyjaśniać 30.bm.

RODO – aktualizacja

Ostatnim punktem posiedzenia było przedstawienie informacji Ministerstwa Cyfryzacji nt. postępu prac nad ustawą wdrażającą RODO do polskiego porządku prawnego. Współprzewodniczący ze strony samorządowej wyraził zaniepokojenie brakiem projektu - jeśli ma zostać zaopiniowany przez KWRiST i wejść w życie w maju br., to najwyższy czas przedstawić jego ostateczną wersję stronie samorządowej.

Przedstawiciel MC poinformował, że między 5 a 9.02.br. projekt winien trafić na Komitet ds. Europejskich, w związku z tym na początku lutego pojawi się na stronie w wersji uzgodnionej międzyresortowo (z ew. kilkoma rozbieżnościami). To ogromny pakiet zmian prawie 150 ustaw. Przeprowadzono bardzo szerokie konsultacje, stąd opóźnienie.

Ustalono, że zostanie zorganizowane oddzielne spotkanie w gronie 10-15 samorządowców oraz MC, GIODO – w formie szkolenia, wyjaśniania wątpliwości itp. Termin zostanie ustalony po przesłaniu ostatecznej wersji projektu.

Sob., 3 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka