Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc publiczna na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Pomoc publiczna na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego fotolia.pl

Celem projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego z Programu „Kultura” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uregulowanie całości pomocy publicznej przyznawanej z Programu „Kultura” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt rozporządzenia przewiduje udzielanie pomocy publicznej na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury kultury oraz wsparcie współpracy kulturalnej i przedsiębiorczości w sektorze kultury w zakresie zgodnym z rozdziałami I i II oraz art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Pomoc publiczna będzie udzielana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie bezzwrotnych dotacji w trybie konkursowym, z wyjątkiem projektów predefiniowanych, określonych w dokumentach programowych w uzgodnieniu z Państwami-Darczyńcami. Pomoc przyznawana będzie na wniosek zawierający informacje wynikające z warunków Programu oraz wymogów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Jednocześnie projekt zapewnia zgodność warunków udzielania pomocy z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 w zakresie:

  • maksymalnej wysokości pomocy,
  • kumulacji pomocy uzyskanej z różnych źródeł,
  • zakazów udzielania pomocy dla przedsiębiorstw, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy,
  • zakresu kosztów kwalifikowalnych do udzielenia pomocy,
  • maksymalnej intensywności pomocy,
  • sposobu obliczania wartości uzyskanej pomocy oraz poniesionych kosztów kwalifikowalnych,
  • ograniczenia czasowego udzielanej pomocy do okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

W związku z warunkami określonymi w Programie pomoc publiczna udzielana ze środków tego Programu może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad lutowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Sob., 27 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka