Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nie zabierać gminom opłaty eksploatacyjnej

Nie zabierać gminom opłaty eksploatacyjnej fotolia.pl

W opinii zarządu Związku Gmin Wiejskich RP projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej przewidując modyfikację zapisów Prawa geologicznego i górniczego pozbawia gminy w znacznym zakresie dochodów własnych z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Do samorządowców nie trafiają argumenty o zwiększeniu nakładów na poszukiwanie nowych złóż, co miałoby się przyczynić do uruchamiania nowych kopalń na terenie gmin, co z kolei miałoby być źródłem wpływów do budżetów samorządowych z tytułu podatków i opłat.

ZGW podkreśla, że wskazane do ewentualnych inwestycji górniczych gminy znajdują się obecnie w takiej sytuacji, jak gminy, na których obecnie prowadzone jest wydobycie. Dodatkowe wpływy z podatków i opłat (przy zakładanym podziale dochodów z opłaty eksploatacyjnej) mogą być niewystarczające do sfinansowania zwiększonych kosztów realizacji zadań własnych związanych z działalnością górniczą. Gminy członkowskie ZGW informują, że swój dotychczasowy pozytywny stosunek do ewentualnych inwestycji górniczych opierały na kalkulacji potencjalnych wpływów budżetowych, ale w oparciu o dotychczasowe regulacje prawne.

W swoim stanowisku zarząd związku wylicza szereg zadań publicznych, które łączą się z podjęciem inwestycji wydobywczych, a których realizacja spada na lokalny samorząd. Wśród nich jest m.in. infrastruktura techniczna, ochrona środowiska i planowanie przestrzenne. Z przedstawionego katalogu w opinii zarządu ZGW wynika jasno, że realizacja zadań własnych gmin górniczych wymaga ponadstandardowych nakładów finansowych i organizacyjnych. Istnieje oczywista zależność między wysokością wpływów z opłaty eksploatacyjnej a możliwością realizowania nałożonych na gminę zadań. Ograniczenie wpływów z tego źródła prowadzić będzie do obniżenia jakości usług publicznych i w konsekwencji do pogorszenia warunków życia mieszkańców.

Zarząd Związku Gmin Wiejskich jasno daje do zrozumienia, że zakres opłaty eksploatacyjnej nie powinien być zmieniany. I od tego uzależnia lokalne poparcie społeczne dla ewentualnych inwestycji górniczych.

Źródło: stanowisko zarządu ZGW RP z 24.01.2018

Sob., 27 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża