Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rejestr wierzystelności JST

Rejestr wierzystelności JST fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wprowadziła do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisy regulujące Rejestr Należności Publicznoprawnych. Projekt rozporządzenia reguluje tryb i sposób wprowadzania danych do rejestru zarówno przez wierzyciela będącego organem Krajowej Administracji Skarbowej, jak też wierzyciela niebędącego organem KAS. W rejestrze gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego.

Wierzytelności JST

W odniesieniu do należności pieniężnych, dla których wierzycielem jest jednostka samorządu terytorialnego, w rejestrze ujawniane będą dane dotyczące tej należności, o ile zostanie podjęta uchwała odpowiednio rady gminy, powiatu albo sejmiku województwa. JST będzie mógł wprowadzać dane do rejestru po uzyskaniu dostępu do systemu teleinformatycznego poprzez nadanie mu identyfikatora i hasła. Nadanie identyfikatora i hasła będzie natomiast możliwe wyłącznie na wniosek tego wierzyciela przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą do organu prowadzącego rejestr. Rozwiązanie to ma zapewnić ochronę rejestru przed nieuprawnionym dokonywaniem wpisów do tego rejestru.

Dane do rejestru będą wprowadzane do rejestru po uwierzytelnieniu się w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr, przy użyciu nadanego im identyfikatora i hasła. W rozporządzeniu określono również zakres danych i informacji, które wierzyciele są obowiązani wprowadzać do rejestru.

Projekt rozporządzenia będzie opiniowany przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

Pt., 17 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka