Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Egzamin maturalny dla absolwentów branżowych szkół II stopnia

Egzamin maturalny dla absolwentów branżowych szkół II stopnia fotolia.pl

Resort edukacji przygotował nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Konieczność nowelizacji ww. rozporządzenia wynika z wprowadzenia ustawą – Prawo oświatowe, nowych typów szkół, m.in. branżowych szkół I stopnia i branżowych szkół II stopnia. Jednocześnie, zgodnie z art. 297 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum, na egzaminie maturalnym będą zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, jeżeli będą posiadali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Powstała zatem konieczność dostosowania przepisów regulujących zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego do regulacji prawnych zawartych w ww. ustawach.

W projektowanej zmianie rozporządzenia wprowadzono regulacje prawne dotyczące przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwentów branżowej szkoły II stopnia, o których mowa w art. 297 ust. 3 ustawy wprowadzającej, tj.:

  1. dodatkowe informacje, jakie musi zawierać deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego (zmiana 4),
  2. zapis jaki będzie zamieszczany na świadectwie dojrzałości (zmiana 7),
  3. termin, w jakim absolwent, który przystępował do egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym lub poprawkowym otrzyma świadectwo dojrzałości, w przypadku gdy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyska do dnia 5 września roku następnego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny (zmiana 8).

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad październikowego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Pt., 13 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka