Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Echa z Zespołu Infrastruktury

Echa z Zespołu Infrastruktury fotolia.pl

21 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Członkowie Zespołu przeanalizowali i zaopiniowali 12 projektów aktów prawnych, a mianowicie:

 1. projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – ZPP zgłosił uwagi, jednak strona rządowa do dnia posiedzenia Zespołu, nie ustosunkowała się do nich. Uzgodniono, że ostateczną decyzję w sprawie projektu podejmie KWRiST na posiedzeniu plenarnym, po zapoznaniu się i rozważeniu odpowiedzi ministerstwa.
 2. projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 zaopiniowano pozytywnie,
 3. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczania poziomu masy tych odpadów - ze względu na przesłanie odpowiedzi na uwagi w dniu posiedzenia, decyzję podejmie KWRiST na posiedzeniu plenarnym. Ustalono, że jeśli wskutek uwzględnienia uwag strony samorządowej powstanie nowa wersja projektu, to MŚ zgłosi na KWRiST wniosek o zaopiniowanie go w trybie obiegowym,
 4. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego zaopiniowano pozytywnie,
 5. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania zaopiniowano pozytywnie,
 6. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach zaopiniowano pozytywnie,
 7. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości - projekt uzgodniono z uwagą dotyczącą Oceny Skutków Regulacji – konieczności zwiększenia środków dla starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w związku ze zwiększeniem zakresu zadań,
 8. projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców zaopiniowano pozytywnie,
 9. projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu” zaopiniowano pozytywnie. Zespół zasugerował, by projekt został omówiony również przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych,
 10. projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zaopiniowano pozytywnie,
 11. projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zaopiniowano pozytywnie,
 12. projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaopiniowano pozytywnie.

Ponadto, wiceprezydent Rudy Śląskiej zgłosił problem związany z naliczaniem przedsiębiorcom, którzy opóźniają się z uiszczaniem opłat, kary w wysokości 40 Euro. Wysokość kary jest stała, bez względu na wielkość opłaty, a także długość opóźnienia. Należy zmienić przepisy tak, by JST mogły zrezygnować z jej pobierania, nie narażając się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Problem zostanie omówiony na wrześniowym posiedzeniu Zespołu, zostanie w tej sprawie wysłane pismo do MR oraz sekretariatu KWRiST.

Pt., 25 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka