Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wraca temat „odzespolenia” inspekcji sanitarnej

Wraca temat „odzespolenia” inspekcji sanitarnej fotolia.pl

Ministerstwo Zdrowia ponownie skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prace nad nowelizacja trwają w resorcie już od roku.

W projekcie ustawy proponuje się następujące podporządkowanie hierarchiczne:

  1. Główny Inspektor Sanitarny;
  2. państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni (PWIS);
  3. państwowi powiatowi i państwowi graniczni (portowi) inspektorzy sanitarni (PPIS i PGIS).

W ten sposób nastąpi ustanowienie państwowego wojewódzkiego i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego organem niezespolonej administracji rządowej.

Przywrócenie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w strukturze pionowej nie będzie wymagało od Głównego Inspektora Sanitarnego informowania właściwego wojewody lub starosty o wydaniu podległym mu organom poleceń dotyczących podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych. Z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostaje zatem wykreślone zdanie drugie z art. 8a ust. 3, który obliguje Głównego Inspektora Sanitarnego do informowania właściwego wojewody lub starosty o wydaniu tego typu polecenia.

Zmianie ulegnie m.in.  art. 11 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przez uprawnienie państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego do powoływania i odwoływania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W projektowanej ustawie nadaje się nowe brzmienie art. 12a ust. 3a i 3b, zgodnie z którymi w związku z przedłożoną informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu albo województwa, radzie powiatu i sejmikowi województwa służy prawo występowania, w drodze uchwały, z wnioskami o podjęcie działań nadzorczych przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze zdrowia publicznego, w którym wystąpiło naruszenie bezpieczeństwa sanitarnego. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, może wystąpić do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o podjęcie działań nadzorczych zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

Pt., 4 Sp. 2017 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel